Etusivu > Sivukartta
Kissa ja kompassi

Sivukartta

Kirjoittamisprosessi

Toistosta muokkaamiseen

Tutustu aloittelija- ja asiantuntijakirjoittajien kirjoittamisprosesseihin ja prosessien lopputuotteiden eli tekstien piirteisiin sekä pohdi omia tapojasi ja tottumuksiasi kirjoittajana.

Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

Tutustu erityisesti tieteellisen kirjoittamisen työskentelyvaiheisiin ja tieteellisen tekstin ominaisuuksiin.

Argumentointikeinoja tieteellisessä kirjoittamisessa

Tutustu erityisesti asiantuntijakirjoittamista edellyttävien tutkielmatyyppisten tekstien kirjoittamiseen.

Tekstin- ja kielenhuollon merkitys

Tule tietoiseksi siitä, mikä merkitys kielen- ja tekstinhuollon taitojen osaamisella on kirjoittamisessa.

Yhdessä kirjoittaminen ja yhteiskirjoittaminen

Työelämässä ja erilaisissa tutkimusprojekteissa tekstit syntyvät usein monen kirjoittajan yhteistyönä. Tässä osuudessa voit tutustua erilaisiin yhteiskirjoittamisen työtapoihin ja niihin näkökohtiin, jotka on otettava huomioon laadittaessa tekstejä yhteistyönä.

Kirjoittaminen äidinkielellä

Kirjoittaminen omalla äidinkielellä on etuoikeus. Tutustu täällä äidinkielellä kirjoittamisen etuihin ja päätä, että uskallat sanoa suomeksi.

Tekstinhuolto

Tekstin taustat ja tavoitteet

Tekstillä on aina tarkoitus. Teksti kirjoitetaan jonkin asian kommunikoimiseksi jollekulle tai joillekuille.

Tekstiin kirjoittuvat valinnat

Tekstiä kirjoittaessaan kirjoittaja tekee monenlaisia valintoja ja hyödyntää valinnoissaan kielen ilmaisumahdollisuuksia eli merkityspotentiaalia.

Aiheesta on myös harjoituksia.

Tekstilajeja

Tekstilajit ovat tekstityyppien reaalistumia, eli niitä todellisia tekstejä, joita luemme ja kirjoitamme.

Lue lisää tekstilajeista tai siirry suoraan niiden esittelyihin:

Tekstin rakenne

Jotta tekstistä tulee kokonaisuus, on huolehdittava tekstin sidosteisuudesta ja tarkoituksenmukaisesta asioiden esittämistavasta ja -järjestyksestä. Tieteellisessä tekstissä tekstin rakenne saatetaan ilmaista täsmällisesti ns. metatekstin tavoin.

Hyvä asiatyyli

Asiateksteillä tiedotetaan, vaikutetaan tai ohjataan toimintaa. Asiatyylisten tekstien tavoitteena on tiedon välittäminen tarkoituksenmukaisesti, yksiselitteisesti ja tehokkaasti.

Substantiivityylistä verbityyliin

Aiheesta on myös harjoituksia.

Tilastokielen karikoita

Tilasto- ja graafikielen kanssa kannattaa olla valpas: tekstissä on syytä kertoa asioista ja todellisuudesta, tulkita taulukoita, käyriä ja pylväitä eikä vain toistaa ja kuvata niitä.

Katso myös aiheen harjoitukset.

Kielenhuolto

Oikeinkirjoitus

Aihepiirit:

Lauseopillisia ilmiöitä

Aihepiirit:

Testiasema

Pikatesti

ABC-pikatestissä on kymmenen kysymystä, kustakin aihealueesta kaksi.

Avaa pikatesti uuteen ikkunaan

Kirjoittajan ABC-testi

Kirjoittajan ABC-testissä on yhdeksän aihealuetta, josta kustakin viisi kysymystä kerrallaan. Testin alussa kysytään käyttäjänimi, jonka kirjoitettuasi voit aloittaa. Tehtävät saat näkyviin yksi kerrallaan tai vaihtoehtoisesti kaikki kerralla. Osion lopuksi siirrytään automaattisesti seuraavaan tehtävään, kunnes testi on ohi. Testin lopussa näytetään tulossivu, jossa on testin tulos eriteltynä tehtävittäin. Tuloksen voit halutessasi tulostaa paperille tai tallentaa tiedostoksi (File --> Save As).

Avaa kirjoittajan ABC -testi uuteen ikkunaan

Kielikukkasia

Kielikukkasia on Powerpoint-esitys (saatavilla myös HTML-versio), jossa jäljitetään kielivirheitä, tutkitaan omituisia tekstitapauksia, selvitetään merkillisiä merkityksiä ja löydetään ratkaisuja.

Pronominiralli

Pronominirallissa voit ratkaista pronominienkäytön mestaruuden Pronominirallin pikataipaleella. Tankkausasemilta ja välietapeilta on saatavissa vihjeitä ja sääntöjäkin.

Tekstinkatsastus

Tekstinkatsastuksessa katsastat erään tekstikatkelman ja pöyhit esille tekstin ongelmakohdat tekstin pinnasta ja pintaa syvemmältä.

Kaikki harjoitukset

Tähän on koottu linkit kaikkiin ABC-sivuston teoriaosuuden lomassa oleviin harjoituksiin.

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös