Etusivu > Tekstinhuolto
Kissa heittää paperia roskiin
Osio B

Tekstinhuolto

Tekstinhuolto on tarkoituksenmukaisimman vaihtoehdon valintaa, kun tekstiä muokataan. Teksti pyritään muokkaamaan sellaiseksi, että se sopisi mahdollisimman hyvin kielenkäyttötilanteeseen ja kirjoittajan tavoitteisiin.

Tekstinhuolto-osion sisältö:

Tekstin taustat ja tavoitteet

Tekstillä on aina tarkoitus. Teksti kirjoitetaan jonkin asian kommunikoimiseksi jollekulle tai joillekuille.

Tekstiin kirjoittuvat valinnat

Tekstiä kirjoittaessaan kirjoittaja tekee monenlaisia valintoja ja hyödyntää valinnoissaan kielen ilmaisumahdollisuuksia eli merkityspotentiaalia.

Aiheesta on myös harjoituksia.

Tekstilajeja

Tekstilajit ovat tekstityyppien reaalistumia, eli niitä todellisia tekstejä, joita luemme ja kirjoitamme.

Lue lisää tekstilajeista tai siirry suoraan niiden esittelyihin:

Tekstin rakenne

Jotta tekstistä tulee kokonaisuus, on huolehdittava tekstin sidosteisuudesta ja tarkoituksenmukaisesta asioiden esittämistavasta ja -järjestyksestä. Tieteellisessä tekstissä tekstin rakenne saatetaan ilmaista täsmällisesti ns. metatekstin tavoin.

Hyvä asiatyyli

Asiateksteillä tiedotetaan, vaikutetaan tai ohjataan toimintaa. Asiatyylisten tekstien tavoitteena on tiedon välittäminen tarkoituksenmukaisesti, yksiselitteisesti ja tehokkaasti.

Substantiivityylistä verbityyliin

Aiheesta on myös harjoituksia.

Tilastokielen karikoita

Tilasto- ja graafikielen kanssa kannattaa olla valpas: tekstissä on syytä kertoa asioista ja todellisuudesta, tulkita taulukoita, käyriä ja pylväitä eikä vain toistaa ja kuvata niitä.

Katso myös aiheen harjoitukset.

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös