Arvostelu

Sanomalehdissä ja monissa niin laajemmalle yleisölle kuin rajallisemmallekin lukijakunnalle tarkoitetuissa aikakauslehdissä julkaistaan arvosteluja. Sanomalehdissä julkaistaan esimerkiksi teatteri-, kirjallisuus- ja konserttiarvosteluja. Monissa tieteellisissä aikakausjulkaisuissa taas arvostellaan alan tutkimuksia, esim. uusia väitöskirjoja.

Tavallisesti arvosteltava teos paikannetaan arvostelussa kirjallisuuden- tai tieteenalaansa sekä osaksi tekijänsä muuta tuotantoa. Lisäksi arvostelu esittelee teoksen rakennetta ja sisältöä. Arvostelun ensisijainen tarkoitus on esitellä teos, mutta arvostelu voi tarvittaessa olla varsin kriittinenkin. Negatiivista kritiikkiä on arvostelussa kuitenkin perusteltava, ja sitä on tasapainotettava tuomalla esille myös teoksen ansiot. Tavallisesti arvostelussa teosta myös suositellaan jollekin lukijakunnalle ja sen lopussa on usein arvosteltavasta teoksesta kokonaisarvio.

Tieteellisissä yhteyksissä arvostelun kirjoittaminen on myös osallistumista tieteelliseen keskusteluun. Se on asiantuntijalukijan kommentti julkaistuun tutkimukseen. Arvostelut myös pitävät ajan tasalla monia tutkijoita, jotka eivät omilta työkiireiltään ehdi itse lukea kaikkia alalla ilmestyviä julkaisuja.

© Arja Lampinen 2005

Seuraavaksi: Tekstilajeja, essee

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös