Etusivu > Kielenhuolto > Lauseopillisia ilmioita > Epasymmetria > Rektiovirheet

Rektiovirheet

Osa suomen sanoista edellyttää toiselta sanalta tiettyä sijamuotoa. Tätä ilmiötä kutsutaan rektioksi. Yleensä äidinkieliset hallitsevat rektioseikat luonnostaan, mutta vallankin luettelojen yhteydessä voi käydä niin, että rektio valitaan lähimmän sanan mukaan, mutta luettelossa onkin sana tai sanoja, jotka vaatisivat eri rektion. Kun tällainen virhe syntyy, on kyse epäsymmetriasta.

Esimerkkejä virhekäytöstä:

Aseveliliitto ei kyennyt eikä halunnut huolehtia entisten sotilaiden eduista.

kyennyt + huolehtia = rektiovirhe

Korjaus esim. näin:

Aseveliliitto ei voinut eikä halunnut huolehtia entisten sotilaiden eduista.

tai

Aseveliliitolla ei ollut kykyä eikä haluakaan huolehtia entisten sotilaiden eduista.Kieliopinnot voivat edeltää, sisältyä tai seurata muita opintoja.

sisältyä + muita opintoja = rektiovirhe.

Korjaus esim. näin:

Kieliopinnot voivat edeltää tai seurata muita opintoja, tai ne voivat sisältyä niihin.Vasta esikouluikäinen havaitsee ja kiinnostuu ääriviivoista ja muodoista.

havaitsee + ääriviivoista ja muodoista = rektiovirhe.

Korjaus esim. näin:

Vasta esikouluikäinen havaitsee ääriviivat ja muodot ja kiinnostuu niistä.

© Inga Suoniemi-Taipale 2004

Teoriaa rektiosta eli sijamuotojen valinnasta

Yksi suomen kielen ominaispiirteistä on se, että kielessämme on 15 sijamuotoa. Jokaisella sijamuodolla on oma ilmaisutehtävänsä, ja tietyt sanat esiintyvät aina tiettyjen sijamuotojen kanssa. Tällaisia yhdistelmiä ovat esimerkiksi vaikutus + illatiivi (vaikutus johonkin) sekä merkitys + allatiivi (merkitys jollekin). Sijamuodon totunnainen valinta tarjoaa lukijalle keinon hahmottaa tekstistä ajatuskokonaisuuden. Kun lukija on lukenut sanan, hän odottaa löytävänsä jäljempää tekstistä tietynmuotoisen sanan, joka yhdessä parinsa kanssa muodostaa ajatuskokonaisuuden. Kokonaisuudet rakentavat tekstiin juonen ja pitävät sitä koossa. Jos lukija ei löydäkään odottamansa muotoista sanaa, hän joutuu etsimään asioiden välisiä yhteyksiä, ja kokonaisuuksien hahmottaminen vaikeutuu.

Vieraiden kielten vaikutus voi hämärtää kirjoittajan kykyä valita sijamuotoja tiettyjen sanojen yhteydessä. Esimerkiksi englannin kielellä on tällainen vaikutus. Sinun kannattaa tutustua Kirjoittajan ABC-kortti -sivustolla osioon, joka käsittelee anglismeja eli englannin kielen vaikutusta suomen kieleen.

© Jutta Helenius 2006

Seuraavaksi: Mitä verbin nominaalimuodot ja lauseenvastikkeet ovat?

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös