Etusivu > Kielenhuolto > Lauseopillisia ilmioita > Epasymmetria > Paa ja sivulauseen rinnastaminen

Pää- ja sivulauseen rinnastaminen

Epäsymmetria syntyy, jos päälause ja sivulause on rinnastettu keskenään. Toisin sanoen lauseiden välissä on rinnastuskonjunktio (ja, sekä, sekä että, -kä, eli, tai tai vai) tai niihin rinnastuva adversatiivikonjunktio mutta tai vaan, mutta ympärillä ei olekaan kaksi samanarvoista lausetta, kuten pitäisi olla. Oikeaoppisessa rinnastuksessa on siis joko kaksi päälausetta tai kaksi sivulausetta rinnastuskonjuktion molemmin puolin, mutta epäsymmetrisessä rinnastuksessa toinen lause on päälause ja toinen sivulause.

Esimerkkejä virhemuodoista:

Lapselle tulee antaa tietoisuus oikeuksistaan tehdä valintoja ja että hänet hyväksytään omana itsenään.

Korjaus esim. näin:

Lapselle tulee antaa tietoisuus, että hänellä on oikeus tehdä valintoja ja että hänet hyväksytään omana itsenään.

© Inga Suoniemi-Taipale 2004

Seuraavaksi: Eri sanaluokkien rinnastaminen

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös