Etusivu > Kielenhuolto > Lauseopillisia ilmioita > Epasymmetria > Eri verbityyppien rinnastaminen

Eri verbityyppien rinnastaminen

Rinnastettujen verbien pitää olla keskenään samantyyppisiä, joten epäsymmetria syntyy, jos toinen verbi on esim. persoonassa taipuva predikaattiverbi, mutta toinen verbimuoto on verbin nominaalimuoto. Ei siis riitä, että sanaluokka on sama, vaan verbien pitää olla muutoinkin rinnasteiset. Ei myöskään käy, että toinen verbi on aktiivissa ja toinen passiivissa tai että toisella puolen on kyse vaillinaisesta verbin liittomuodosta tai että rinnastetuilla verbeillä on eri aikamuodot.

Esimerkkejä virhekäytöstä:

Säästöjen vuoksi sairaalan on pakko vähentää henkilökuntaa ja jopa suljettava kokonaisia osastoja.

Verbit on pakko ja suljettava eivät ole rinnasteisia.

Korjaus esim. näin:

Säästöjen vuoksi sairaalan on pakko vähentää henkilökuntaa ja jopa sulkea kokonaisia osastoja.

tai

Säästöjen vuoksi sairaalan on vähennettävä henkilökuntaa ja jopa suljettava kokonaisia osastoja.

© Inga Suoniemi-Taipale 2004

Seuraavaksi: Eri sijamuodoissa olevien sanojen rinnastaminen

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös