Etusivu > Kielenhuolto > Oikeinkirjoitus > Alkukirjain > Julkishallinnon nimet

Julkishallinnon nimet

Tällä sivulla:

Julkishallinnon nimien kirjoittamisessa on usein ongelmia. Kirjoittajan on vaikea muistaa, mitkä nimet kirjoitetaan isolla ja mitkä pienellä. Yhä useammat valtionkin laitokset käsittävät itsensä pikemminkin palvelulaitoksiksi kuin pelkiksi hallinnonaloiksi, ja tällöin niiden nimet kirjoitetaan isolla alkukirjaimella. Perussääntö valtion laitosten nimien kirjoittamisessa on kuitenkin vielä entinen: mitä korkeampi hallintoelin, sitä varmemmin sen nimi kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella.

Iso alkukirjain

Valtion keskushallinnon virastojen ja laitosten, valtion oppilaitosten ja lakisääteisten eläkelaitosten nimet ovat erisnimiä. Nämä nimet päättyvät usein sanoihin arkisto, hallitus, kassa, keskus, korkeakoulu, koulu, laitos, opisto, rahasto, yliopisto.

Valtionarkisto, Verohallitus, Työeläkekassa, Säteilyturvakeskus, Reserviupseerikoulu, Merentutkimuslaitos, Kätilöopisto, Liikesivistysrahasto

Moniosaisissa kirjoitetaan isolla alkukirjaimella vain ensimmäinen osa:

Mikkelin maakunta-arkisto, Ortodoksinen kirkollishallitus, Työttömyyskassojen keskuskassa, Valtion koulutuskeskus, Jyväskylän yliopiston kielikeskus, Taideteollinen korkeakoulu, Ilmatieteen laitos, Helsingin yliopiston taidehistorian laitos, Jyväskylän kristillinen kansanopisto, Valtion vakuusrahasto, Jyväskylän yliopisto

Mikäli nimen viimeistä sanaa käytetään koko nimen edustajana sen jälkeen, kun koko nimi on aikaisemmin mainittu samassa tekstiyhteydessä, se kirjoitetaan pienellä alkukirjaimella:

arkisto (Vaasan maakunta-arkisto)

laitos (Ilmatieteen laitos)

Pieni alkukirjain

Pienellä alkukirjaimella kirjoitetaan valtion keskushallinnon ylinten hallintoelinten ja ministeriöiden sekä tuomioistuinten ja poliisiviranomaisten nimet. Samoin pienellä kirjoitetaan kaikki valtionhallinnon komiteoiden, neuvostojen, lautakuntien, neuvottelukuntien, suunnittelukuntien, toimikuntien ja valiokuntien nimet.

eduskunta, valtioneuvosto, hallitus, oikeusministeriö, puolustusvoimat, pääesikunta, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, hovioikeus, kunnanhallitus, kaupunginvaltuusto, liikkuva poliisi, korkein oikeus, valtion kuvataidetoimikunta, ylioppilastutkintolautakunta

Eräät laitos-loppuiset sanat voidaan tekstiyhteyden mukaan käsittää pikemminkin hallinnonaloiksi kuin varsinaisiksi keskushallinnon toimielimiksi, jolloin ne kirjoitetaan pienikirjaimisina:

tullilaitos, vankeinhoitolaitos, rajavartiolaitos

U:n säännösten mukaan jäsenmaiden tullilaitosten tulee itse huolehtia rajaliikenteen sujuvuudesta.

Samoin pienikirjaimisina kirjoitetaan yleisniminä käytetyt puolustusvoimat, ilmavoimat jne., mutta isokirjaimisia ne ovat tarkoitettaessa Suomen puolustusvoimia tai ilmavoimia:

”Tätä tarkoittaa Puolustusvoimain komentajan lausunto, jossa todetaan – –.”

Pienellä kirjoitetaan tavallisessa tekstissä myös yliopistojen ja korkeakoulujen ainelaitosten nimet:

englannin kielen laitos (täydellisesti kirjoitettuna esim. Jyväskylän yliopiston englannin kielen laitos)

Kuitenkin esimerkiksi asiakirjoissa allekirjoituksen yhteydessä laitoksen nimen voi kirjoittaa isolla:

Tuula Hirvonen Maija Kalin

lehtori johtaja

Englannin kielen laitos Yliopiston kielikeskus

Erityistapauksia

Poikkeuksellisia julkishallinnon elinten kirjoitusasuja ovat mm. seuraavat:

Sibelius-Akatemia, Suomen Akatemia, Suomen Pankki

Valtion liikelaitoksen muututtua yksityiseksi liikelaitokseksi sen nimi kirjoitetaan erisnimen tapaan:

posti- ja telelaitos » Suomen Posti Tele Oy » Suomen Posti Oy

Telecom Finland Oy » Sonera Oyj

Julkishallinnon elinten yms. nimien hakemistot

Hakemistossa on kirjoitusohjeita nimien alkukirjaimien ja muiden osien pieni- tai isokirjaimisuudesta sekä muusta kieliasusta. – Lisäksi sulkeissa on nimistä käytettyjä lyhenteitä. Useat lyhenteistä ovat epävirallisia, elinten ym. itsensä kehittämiä ja käyttämiä, ja eri nimistä on käytössä samojakin lyhenteitä. Kaikista nimistä lyhennettä ei ole tiedossa.

© Timo Nurmi 2004

Seuraavaksi: Iso alkukirjain kohteliaisuutta osoittamassa

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös