Etusivu > Kirjoittamisprosessi > Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

Teksti syntyy harvoin kertaistumalta. Tekstin laatiminen on prosessi, jossa voidaan erottaa eri vaiheita niin kuin missä tahansa luovassa toiminnassa.

Kirjoittamisprosessi voidaan jakaa kuuteen vaiheeseen: (1) valmistautumisvaiheeseen, (3) luonnoksen tekemiseen, (3) muokkausvaiheeseen ja (4) viimeistelyyn sekä (5) oikolukuun ja (6) julkistamiseen, jota ei näillä sivuilla käsitellä.

Valmistautumisvaihe on päätetyn tai saadun aiheen ideointia.

Luonnosteluvaihe on varsinaisen tekstin eli käsikirjoituksen laatimista, ts. kirjoittamista.

Muokkausvaiheessa sananmukaisesti korjataan ja täsmennetään sanontaa; tähän saa apua tämän sivuston kielenhuolto-osion lauseopillisista ohjeista.

Viimeistely tarkoittaa oikeinkirjoituksen tarkistamista; oikeinkirjoitusohjeita on sivuston kielenhuolto-osiossa.

Oikoluku on jo lähes valmiin tekstin kokonaisuuden tarkistamista.

Jos tekstinsä julkistaa, on viimeisessä eli julkistamisvaiheessa otettava selvää julkaisijan, esim. lehden, kirjoittajanohjeista ja otettava yhteyttä julkaisijaan ja muokattava teksti tämän ohjeiden mukaiseksi.

Lisätietoa vaiheista löydät PowerPoint-esityksestä, johon voit tutustua kahdella tavalla:

Lataa kirjoittamisprosessin_kirjoittamisvaiheet.ppt omalle koneellesi. Tarvitset Microsoftin PowerPoint-ohjelman.

Avaa esitys HTML-muodossa uuteen ikkunaan. Esitys toimii useimmilla www-selaimilla, etkä tarvitse erillisiä ohjelmia.

Seuraavaksi: Argumentointikeinoja tieteellisessä kirjoittamisessa

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös