Etusivu > Kirjoittamisprosessi
Kissa miettii
Osio A

Kirjoittamisprosessi

Kirjoittaminen on ongelmanratkaisuprosessi, jossa kirjoittaja ei pelkästään toista olemassa olevaa tietoa vaan muokkaa sitä ja luo uutta. Teksti syntyy ja jalostuu ideasta lopulliseen muotoon useiden vaiheiden kautta.

Osion sisältö:

Toistosta muokkaamiseen

Tutustu aloittelija- ja asiantuntijakirjoittajien kirjoittamisprosesseihin ja prosessien lopputuotteiden eli tekstien piirteisiin sekä pohdi omia tapojasi ja tottumuksiasi kirjoittajana.

Tieteellisen tekstin kirjoittamisvaiheet

Tutustu erityisesti tieteellisen kirjoittamisen työskentelyvaiheisiin ja tieteellisen tekstin ominaisuuksiin.

Argumentointikeinoja tieteellisessä kirjoittamisessa

Tutustu erityisesti asiantuntijakirjoittamista edellyttävien tutkielmatyyppisten tekstien kirjoittamiseen.

Tekstin- ja kielenhuollon merkitys

Tule tietoiseksi siitä, mikä merkitys kielen- ja tekstinhuollon taitojen osaamisella on kirjoittamisessa.

Yhdessä kirjoittaminen ja yhteiskirjoittaminen

Työelämässä ja erilaisissa tutkimusprojekteissa tekstit syntyvät usein monen kirjoittajan yhteistyönä. Tässä osuudessa voit tutustua erilaisiin yhteiskirjoittamisen työtapoihin ja niihin näkökohtiin, jotka on otettava huomioon laadittaessa tekstejä yhteistyönä.

Kirjoittaminen äidinkielellä

Kirjoittaminen omalla äidinkielellä on etuoikeus. Tutustu täällä äidinkielellä kirjoittamisen etuihin ja päätä, että uskallat sanoa suomeksi.

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös