Etusivu > Kirjoittamisprosessi > Tekstin- ja kielenhuollon merkitys

Tekstin- ja kielenhuollon merkitys

Tekstinhuollolla tarkoitetaan tarkoituksenmukaisimman vaihtoehdon valintaa, kun tekstiä muokataan. Teksti pyritään muokkaamaan sellaiseksi, että se sopisi mahdollisimman hyvin kielenkäyttötilanteeseen ja kirjoittajan tavoitteisiin. Siksi tekstiä tarkastellaan kokonaisuutena ja syvennytään erityisesti

  • lauserakenteisiin
  • tekstin kokonaisrakenteeseen
  • havainnollisuuteen
  • vastaanottajan huomioon ottamiseen sekä
  • tekstin sävyyn.

Kielenhuollolla voidaan laajasti tulkittuna ymmärtää niitä toimia, joilla pyritään siihen, että kielenkäyttäjien saatavilla olisi kehittyvä ja käyttäjien tarpeita mahdollisimman hyvin palveleva (kirjoitettu) yleiskieli. Yksi kielenhuollon osa-alueista on oikeakielisyys. Sillä tarkoitetaan esimerkiksi välimerkkien, alkukirjainten sekä yhteen ja erilleen kirjoittamisen tarkastelua tekstin viimeistelyvaiheessa.

Kirjoittajan kannattaa kiinnittää huomiota tekstin- ja kielenhuoltoon. Näin hän varmistaa, että teksti on selkeää ja ymmärrettävää, teksti tavoittaa lukijansa ja antaa myönteisen kuvan kirjoittajasta ja hänen taustaorganisaatiostaan. Viimeistellyt tekstit säästävät aikaa, viestivät lukijan kunnioittamista ja kertovat kirjoittajan asiantuntemuksesta.

Tekstin- ja kielenhuolto nojaavat pitkälti niihin käsityksiin, joita kielestä kulloinkin on. Lisäksi "tekstien hyväksyttävyyden ja toimivuuden pohtiminen johtaa vääjäämättä tekstilajien [yhteisössä vakiintuneiden kielellisten toimintatapojen] tarkasteluun" (Vesa Heikkinen, Kielikello 4/1999). Tekstin- ja kielenhuollon merkitys on siis parhaimmillaan hyvinkin suuri: ne testaavat ja uusintavat kieleen ja kirjoittamiseen liittyviä käsityksiä ja käytänteitä.

Kirjallisuutta

Katariina Iisa. Kielikello 3/1997.
Sari Maamies. Kielikello 4/2002.


© Jutta Helenius 2005

Seuraavaksi: Yhdessä kirjoittaminen ja yhteiskirjoittaminen

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös