Etusivu > Kielenhuolto > Oikeinkirjoitus > Valimerkit > Muut merkit

Muut merkit

Tällä sivulla:

Vinoviiva

Vinoviiva lomaketekstissä ja lehti-ilmoituksissa

Vinoviivaa käytetään vaihtoehdon osoittamisessa varsinkin lomakkeissa:

naimisissa/naimaton/eronnut/leski

Lehti-ilmoituksissa vinoviivaa käytetään yhä enemmän korvaamaan sanoja ja sekä tai. Tapa on kätevä ja vie vähän tilaa. Vinoviivan molemmin puolin tulee jättää tyhjälyönti, jos sen tarkoitus on erottaa kahta ilmausta, joista vähintään toisessa on enemmän sanoja kuin yksi.

Halutaan vuokrata yksiö/kaksio keskustasta. Puh. 327 5661.

Koivuhalkoja, pätkinä/klapeina. Puh. 274 4611.

Ostetaan parisänky valo/peilipäädyllä. Puh. 050 334 3378.

Harmaa sohva, nahka/plyyshi. Puh. 040 334 3455.

PARITALOT/LOMAMÖKIT puh. 040 383 4665.

Halutaan vuokrata yksiö / pieni kaksio keskustasta. Puh. 327 5661.

Luotettava näkijä / henkinen parantaja Marjatta. Puh 040 506 6005.

Vinoviiva normaalitekstissä

Normaalissa juoksevassa tekstissä tilan säästö ei ole olennaista, joten vinoviivan käyttö on turhaa sanojen ja sekä tai sijasta.

Meiltä tiedusteltiin, olemmeko saaneet hyvää/huonoa palvelua. (paremmin: vai)

Huoli lasten tulevaisuudesta, talouden/työn epävarmuus sekä yhteiskunnan tuen riittämättömyys ovat syitä epäröidä lasten hankintaa. (paremmin: ja tai tai)

Vinoviivan käyttö konjunktioparissa ja/tai on yleistynyt suomessa kansainvälisten mallien mukaisesti. Tämä merkintätapa pyrkii joskus liikaankin tarkkuuteen. Usein riittäisi pelkkä tai, koska se ei sulje pois sitä, etteivätkö molemmat vaihtoehdot olisi mahdollisia.

Pakopaikka olisi helpompi löytää lyseon korjatuista tiloista ja/tai Luma-keskuksesta.

Tässä asiassa Iki-Asun entiset työntekijät vetoavat Iisalmen kaupunkiin ja/tai teollisuuskylään, jotta jompikumpi ostaisi entisen kiinteistön koneineen.

Syksyn hauissa painotetaan hankkeita, jotka synnyttävät ja kehittävät yritysverkostoja ja/tai kehittävät palveluliiketoimintaa.

Vinoviiva numerosarjoissa

Vinoviivaa käytetään numerosarjoissa lukujen välissä:

Parnasso 2/1999

SK 50/02

Ks. työturvallisuuslaki (208/69).

Vinoviiva jakolaskussa, murtoluvuissa ja ilmaisemassa suhdetta

Vinoviivaa käytetään kaksoispisteen lisäksi jakolaskussa, kun jaetaan alle nelinumeroisia lukuja tai kun jakotoimituksessa on käytetty merkkejä:

800/400 = 2

a/b (a jaettuna b:llä; a per b)

Joitakin murtolukuja löytyy valmiina useiden tekstinkäsittelyohjelmien erikoismerkistöstä, muuten murtoluvun ilmaisemisessa käytetään vinoviivaa:

½, 1/3, 2/3, 1/8, 3/8, 5/8, 7/8, 4/5, 5/7, 9/10

Vinoviivaa käytetään ilmaistaessa lyhenteillä mittayksikköjen suhdetta. Lyhennettä voi joutua tarvittaessa taivuttamaan.

Junan nopeus oli 160 km/t.

Junan nopeus kasvoi 160 km:iin/t.

Vinoviivan käyttö ei aina ole mahdollista, vaan asia on ilmaistava toisin:

"100 km/t:n nopeus", "100 km:n/t nopeus" ->100 km:n tuntinopeus

Vinoviiva www-osoitteissa

Vinoviivaa käytetään tietotekniikassa www-osoitteiden eri osioiden merkinnässä. Monet tekstinkäsittelyohjelmat tunnistavat www-sivun osoitteen ja tekevät siitä automaattisesti linkin.

http://www.jyu.fi/kielikeskus/kk/opetus/kirjoitus/kirjoituskurssi/index.shtml

Vinoviiva päiväyksessä

Vinoviivan käyttö päiväyksessä päivän ja kuukauden välissä on vanhentunutta. Sellaisia näkee mm. vanhoissa hautakivissä ja arkisissa muistiinpanoissa. Virallinen päiväyksen merkintätapa on pisteellinen.

12.9.2004 (ei: 12/9 2004)

Kenoviiva

Kenoviiva kallistuu vasempaan (merkitään \), ja sitä käytetään tietotekniikassa mm. hakemistojen, alihakemistojen ja tiedostojen nimien välissä nk. polkumerkinnöissä:

C:\cad\tyo\555-101

C:\>PATH C:\AUTOCAD;c:\C:WP;C;\BIN

Pystyviiva

Pystyviivaa (merkitään |) käytetään erottimena sanan sisällä seuraavissa tapauksissa.

Pystyviiva tavunrajan osoittamisessa

Pystyviivalla osoitetaan tarvittaessa sanan tavunrajat mm. sanakirjoissa. Esimerkki on ulkomaalaisille tarkoitetusta suomen kielen taivutussanakirjasta.

salk|ku : sal|kun : salk|ku|a : salk|kuun : salk|ku|jen : salk|ku|ja : salk|kui|hin

Pystyviiva morfeemien erottimena kielitieteessä

Kielitieteessä on tapana erottaa pystyviivalla sanan morfeemit eli sanan pienimmät yksiköt, joilla on merkitys, esimerkkinä sana kirjastoissammekin, jossa ovat seuraavat morfeemit: sanavartalo kirja-, johdin -sto, monikon tunnus -i-, inessiivin sijapääte -ssa, monikon 3. persoonan omistusliite -mme ja liitepartikkeli -kin:

kirja|sto|i|ssa|mme|kin

Prosentti- ja promillemerkki

Prosenttimerkkiä (merkitään %) ja promillemerkkiä (merkitään ‰) käytetään vain numerojen yhteydessä. Merkin ja numeron väliin tulee tyhjälyönti. Sijapääte merkitään tarvittaessa näkyviin.

Palkkani nousee ensi vuonna 6,8 %.

Hän oli ajanut autoa 2,2 ‰:n humalassa.

Prosentin ja promillen voi normaalitekstissä myös kirjoittaa täydellisenä sanana:

Yli kuusikymmentä prosenttia kansalaisista käytti äänioikeuttaan.

Hän ajoi venettä noin puolentoista promillen humalassa.

Pykälämerkki

Pykälämerkkiä (merkitään §) käytetään numeroin ilmaistujen lukujen yhteydessä, etupäässä lakipykälissä. Lakikielessä numerosta jätetään usein järjestysluvun piste pois. Näin ei kuitenkaan normaalitekstissä kuulu olla. Merkin ja luvun väliin tulee tyhjälyönti. Merkin jälkeen merkitään tarvittaessa sijapääte.

10. § (kymmenes pykälä)

10. §:ssä (kymmenennessä pykälässä)

1. ja 2. §:ssä (ensimmäisessä ja toisessa pykälässä)

§ 10 (pykälä kymmenen)

§:ssä 10 (pykälässä kymmenen)

§:issä 1 ja 2 (pykälissä yksi ja kaksi)

Aksenttimerkit ja muut tarkemerkit

Vieraskielisissä sanoissa tarvitaan usein vokaalikirjaimiin liitettäviä lisämerkkejä, aksenttimerkkejä. Osa niistä löytyy suoraan tietokoneen näppäimistöltä, osa taas on haettava erikoismerkistöstä. Konsonantteihinkin liitetään vastaavia merkkejä, ja osaa merkeistä tarvitaan muuhunkin käyttöön.

Akuutti, gravis ja sirkumfleksi sekä treema

Aksenttimerkeistä akuutti (merkitään ´), gravis (merkitään `) ja sirkumfleksi (merkitään ^) sekä treema (merkitään ¨) löytyvät tietokoneen näppäimistöstä painamalla aluksi kyseisen merkin näppäintä ja sen jälkeen vokaalia, jolloin merkki kirjautuu halutun vokaalin päälle.

akuutti: créole, décire, végétarien

gravis: tiède, à part, un modèle

sirkumfleksi: sûr, tôt, tête, pêcher, plaît

treema: Citroën (myös saksan ü syntyy samalla tavalla: München)

Treemaa ei tarvita Etelä-Korean pääkaupungin nimessä Soul. Sana myös äännetään asussa [soul]. Kirjoitusasu Söul on koreankielinen kirjoitusasu, jossa kirjainmerkki ö ei tarkoita ö:n äännettä vaan sitä, että kyseinen kirjainmerkki ääntyy sanaa lausuttaessa, korean kielessä o:na.

Tilde aksenttimerkkinä ja aaltoviivana

Tilde, joka halutaan merkitä vokaalin päälle samaan tapaan kuin muut aksenttimerkit, saadaan painamalla näppäintä AltGr ja tildenäppäintä yhtä aikaa ja sen jälkeen haluttua vokaalinäppäintä. Tulos on esimerkiksi viron kielen kirjain õ taikka ranskankielisen sanan ääntöohjeessa vokaalin nasaaliutta osoittava vokaalin ja sen päälle kirjautuvan tilden merkkiyhdistelmä taikka esim. espanjankielisessä sanassa ääntöasua osoittava merkki.

vir. Lõeke lõõritab kõrgel õhus ’leivonen livertää korkealla ilmassa’.

ra. chanson [šãšõ]

esp. senõrita [senjorita]

Tilden kaltainen aaltoviiva voidaan merkitä myös rivin keskelle painamalla yhtä aikaa näppäintä AltGr ja tildenäppäintä ja sen jälkeen painamalla välilyöntinäppäintä: tulos on ~. Tätä rivinkeskistä aaltoviivaa käytetään mm. vaihtoehtojen osoittamiseen:

sa|no|u|tu|a ~ sa|nou|tu|a

Viro ~Eesti

olennainen ~ oleellinen

tekninen ~ teknillinen

Hattu suhu-äänteen merkkinä

Konsonantin päälle merkittävä hattu kuuluu esimerkiksi kirjaimiin š ja ž, jotka ovat suhu-äänteitä. Nämä hattupäiset kirjaimet pitää etsiä tietokoneen ohjelman erikoismerkistöstä kokonaisina symboleina.

Hattupäisiä kirjaimia š ja ž tarvitaan vierassanoissa. Sanomalehdistössä näitä näkyy korvattavan kirjainyhdistelmillä sh ja zh, mutta niiden käyttö suhu-äänteiden sijasta ei ole suotavaa muutoin kuin sitaattilainoissa. Kotoistuneissa sanoissa sh-kirjainyhdistelmän voi korvata tavallisella s-kirjaimella.

Tšekki, Tšad, šaahi, Hruštšev, geiša, Tadžikistan, Brežnev

Sitaattilainoja: sherry, show, Shaw, shetlanninponi, pasha

Kotoistuneita: klisee, hasis, sortsit, sekki, sokki, saali, tussi, bolsevikki, sifonki, reportaasi

Sanan shakki voi shakinpelaajien toivomuksesta kirjoittaa sh-alkuisena. Eräät muutkin kotoiset, alun perin suhuäänne-alkuiset sanat näkyvät olevan edelleen horjuvalla kannalla:

sampoo/shampoo, sortsit/shortsit, sekki/shekki.

Et-merkki

Et-merkki (merkitään &) tarkoittaa samaa kuin ’ja’, ja sitä käytetään varsinkin tieteellisten tekstien lähdeviitemerkinnöissä taikka muissa nimiluetteloissa:

Saarinen & Virranheimo, Lukion Biologia 2

Tmi Partanen, Räsänen & Virrankoski

Et-merkin molemmin puolin tulevat tyhjälyönnit – tosin lyhennemerkinnöistä ne voi jättää pois:

H&M (Hennes & Mauritz)

Ät-merkki

Ät-merkillä (merkitään @) on monia muitakin nimiä: miuku, miumau, kippurahäntä. Vanhastaan sitä on nimitetty taksamerkiksi. Sitä käytetään mm. sähköpostiosoitteissa. Tekstinkäsittely- ja sähköpostiohjelmat tunnistavat yleensä tällaisen osoitteen tekstistä ja tekevät niistä automaattisesti linkin.

tnurmi@cc.jyu.fi (luetaan: teenurmi ät see see piste jyu piste fi)

Asteriski

Asteriskia eli tähteä (merkitään *) käytetään varsinkin kielitieteessä osoittamaan, että sana on rekonstruoitu taikka epäkieliopillinen. Joskus sitä käytetään muihinkin tehtäviin, mm. osoittamaan jonkin verbin epäsäännöllistä taivutusta.

jää > *järje

herne < *herneh < baltt. *zirniš

craindre*, se battre*

Tietotekniikassa asteriskia käytetään erilaisissa komentojonoissa:

DEL C: *.*

Plus- ja miinusmerkki sekä yhtäsuuruusmerkki

Plus- ja miinusmerkkiä (merkitään + ja –) käytetään yhteen- ja vähennyslaskuissa ja tulosta merkitään yhtäsuuruusmerkillä (merkitään =). Miinusmerkkinä olisi hyvä käyttää ajatusviivan pituista viivaa, jonka saa useimmissa tekstinkäsittelyohjelmissa painamalla yhtäaikaisesti Ctrl-näppäintä ja numeronäppäimistön miinusnäppäintä. Kaikkien merkkien välissä on tyhjälyönnit molemmin puolin.

1 + 1 = 2

3 – 2 = 1

Ilmaistaessa positiivista tai negatiivista lukua plus- tai miinusmerkki on kiinni numerossa:

Lämpötila oli +10 astetta.

Tulokseksi saatiin –5.

Kertomerkki ja jakomerkki

Kertomerkkinä käytetään joko rivinkeskistä pistettä (merkitään ?) tai pientä äks-kirjainta (merkitään x). Jakomerkkinä voidaan käyttää vinoviivaa (merkitään /) tai kaksoispistettä (merkitään :). Merkkien molemmin puolen tulevat tyhjälyönnit:

5 ? 5 = 25

6 x 5 = 30

30 / 6 = 5

30 : 5 = 6

Asteen merkki

Asteen merkkiä (merkitään °) käytetään lämpötilan tai kulma-asteen osoittamisessa. Merkki erotetaan numerosta, jos asteikon lyhenne ilmaistaan, muutoin merkki tulee numeroon kiinni, myös sitä seuraavaan kaksoispisteelliseen taivutuspäätteeseen kiinni.

Lämpötila oli + 23 °C.

Lämpötila oli + 161 °F.

Lämpötila laski + 10 °C:seen.

25° lämmintä

50°:n kulma

50º:seen itäistä pituutta

Tuuman sekä kulmasekunnin ja kulmaminuutin merkki

Tuuman ja kulmasekunnin merkkinä käytetään lainausmerkkiä (merkitään ") ja kulmaminuutin merkkinä heittomerkkiä (merkitään ').

2" x 5" ("kakkosviitonen")

7":n jakoavain

Koordinaatit: 55°07'55" N (pohjoista leveyttä), 26°58'54" E (itäistä pituutta)

© Timo Nurmi 2004

Seuraavaksi: Harjoitukset

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös