Etusivu > Kielenhuolto > Oikeinkirjoitus > Muita ongelmallisia oikeinkirjoitustapauksia > Muotisanat

Muita ongelmallisia oikeinkirjoitus-
tapauksia

Muotisanat

Muotisanoiksi sanotaan sellaisia sanoja, joita käytetään "muodin" vuoksi; usein niiden alkuperäinen merkitys on hämärtynyt. Muotisanojen käytön taustalla on usein merkityksen epämääräisyys ja tekstin lopullisen hiomisen puute. Tällöin syntyy merkitykseltään enemmän tai vähemmän hämäriä lauseita ja virkkeitä. Tällaisten ilmausten korjaaminen on usein vaikeaa, koska pelkästään muutaman sanan vaihtaminen toiseen ei aina auta.

Varsinkin tieteellisessä tekstissä ja virkakielessä on usein muotisanoja. Ehkä kirjoittaja ajattelee, että virallisissa yhteyksissä pitää kirjoittaa vähän hienommin kuin tavallisesti, ja toisaalta monen alan perinnekin suosii muotisanoja.

Usein käytettyjä muotisanoja ovat osalta, kannalta, kohdalla. Näillä sanoilla ei ole kovin täsmällistä merkitystä, vaan ne kuvaavat vain sitä, että asiat liittyvät jollain tarkemmin ilmaisemattomalla tavalla toisiinsa. Myös "substantiivitauti" saattaa tarttua kirjoittajaan. Tartunnan huomaa siitä, että kirjoittaja käyttää jotain melko merkityksetöntä verbiä + substantiivia kuvaavamman verbin sijasta. Tällaisia merkityksettömiä verbejä ovat mm. suorittaa, esiintyä, muodostua.

suorittaa

Charles Lindbergh suoritti ensimmäisen välilaskuttoman yksinlennon Atlantin yli.

> Voisiko tämän sanoa yhtä hyvin ilmauksella "C. L. lensi ensimmäisenä yksin Atlantin yli ilman välilaskua"?

esiintyä

Lievien pahoinpitelyjen kohdalla esiintyi lukujen vähenemistä.

> Tähän lyhyeen virkkeeseen on kirjoittaja saanut ujutettua kaksi muotisanaa. Asian voisi sanoa selvemmin esimerkiksi "Lievien pahoinpitelyjen määrä on hiukan vähentynyt".

kohdalla

Ilahduttavaa oli havaita monien tärkeiden lääkeaineiden kohdalla tapahtuneen hintojen alenemista.

> Myös tässä virkkeessä on turhaa kankeutta. Sujuvampi ilmaus voisi olla "-- monien tärkeiden lääkeaineiden hintojen alenneen".

osalta

Alkoholin suurkulutuksen rajaksi määriteltiin naisten osalta yli 175 gramman viikkokulutus.

> Osalta on helppo jättää poiskin: "-- määriteltiin naisille yli 175 gramman viikkokulutus".


Virkakielessä ja erikoisalojen kielessä saattaa törmätä muihinkin kankeisiin ilmauksiin:

Sairastuneiden naisten ikä on yleensä miehiä korkeampi.

> Kirjoittaja tarkoittanee yksinkertaisesti, että "sairastuneet naiset ovat vanhempia kuin sairastuneet miehet"


© Katriina Kaakkolammi 2006

Seuraavaksi: Pronominin asema osana tekstiä

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös