Etusivu > Kielenhuolto > Oikeinkirjoitus > Lyhenteet > Lyhenteiden taivutus

Lyhenteiden taivutus

Lyhennettä taivutetaan lauserakenteen vaatimusten mukaan, ellei sijamuoto selviä seuraavasta sanasta. Sijapääte lisätään loppu- ja koostelyhenteisiin kaksoispisteen välityksellä, ja sisälyhenteisiin sekä lyhennesanoihin se liitetään suoraan lyhenteeseen.

ed. vuonna 'edellisenä vuonna'

seur. kerralla 'seuraavalla kerralla'

ennen v:ta 2005

atk:n käyttö

nrossa 3

Naton ratkaisu

Stakesin raportti (konsonanttiloppuiseen lyhennesanaan tulee sidevokaali i)

Jos lyhennettä taivutetaan monikollisena, liitetään sijapäätteeseen myös monikon tunnus i tai vokaalien välissä j:

nroiden nrojen

Sanoissa, joiden viimeinen kirjain on i ja joissa on sitä ennen monikon sijamuodoissa e, voidaan e:kin merkitä näkyviin ennen i:tä (e:n merkitseminen ei kuitenkaan ole nykysääntöjen mukaan välttämätöntä).

m:nä 'metrinä'

m:einä 'metreinä' tai: m:inä 'metreinä'

m:jä 'metrejä'

Yllä olevan kaltainen lyhentäminen kannattaa kuitenkin kyseenalaistaa, eli sopii miettiä, onko lyhentämisestä hyötyä esimerkiksi tilansäästön kannalta.

Illatiivi- ja partitiivimuotojen pitkä vokaali merkitään kokonaan:

SKS:aa 'Suomalaisen Kirjallisuuden Seuraa'

500 g:aan 'viiteensataan grammaan'

Päätteen valinnalla voidaan osoittaa, halutaanko koostelyhenne luettavaksi kirjaimittain vai täydellisinä sanoina:

VTT:tä (lue: vee-tee-teetä)

VTT:ta (lue: Valtion teknillistä tutkimuskeskusta)

Päätteestä näkyy myös isokirjaimisen koostelyhenteen hahmottaminen lyhennesanaksi:

EMU:hun (kirjaimittain lausuttu koostelyhenne; lue: ee-äm-uu-hun)

EMUun (isokirjaiminen lyhennesana; lue: emuun)

ei: "EMU:un" (sekatyylinen taivutus)

Jos koostelyhenne loppuu konsonantteihin k, l, p, r, s, tai t, on parasta käyttää kaksoispistettä sijapäätteitä liitettäessä (luetaan kirjaimittain):

SOL:n

TEL:ssa 'työeläkelaissa'

TEL:ssä 'tee-ee-ällässä'

Huomaa myös taivutus CD-ROMia tai cd-romia (ei siis "-rommia").

© Timo Nurmi 2004

Seuraavaksi: Rahayksiköiden lyhentäminen

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös