Tiedote

Tiedotteen tehtävä on nimensä mukaisesti tiedottaa jostakin asiasta. Useimmiten tiedotteet lähetetään tiedotusvälineille ja ne on tarkoitettu toimittajien käyttöön uutistekstien laatimisen pohjaksi.

Tiedotteilla voi tietysti olla muukin tarkoitus. Sivulla "Tekstin taustat ja tavoitteet" on esimerkkinä talonyhtiön isännöitsijän talonyhtiön asukkaille laatima tiedote.

Tiedotteen olisi hyvä olla lyhyt, ja se tulisi laatia mahdollisimman selkeäksi. Tiedotteessa olisi hyvä noudattaa uutisen rakennekaava, eli ensin pääasia, sitten sitä koskevat lisätiedot ja lopuksi taustatiedot. Tiedotetekstissä voi olla väliotsikoita, jotka helpottavat tekstin lukemista ja selventävät asiaa.

Tiedote on hyvä laatia myös ulkoasultaan selkeäksi. Tiedotteessa on mainittava tekstilajin nimi (TIEDOTE) ja sen laatimispäivämäärä. Toimittajille hyödyllinen on myös tieto siitä, keneltä tai mistä saa lisätietoja. Tiedotusvälineille tarkoitetussa tiedotteessa on mainittava myös päivämäärä, jona tiedon saa julkistaa.

Avaa esimerkkitiedote uuteen ikkunaan.

© Arja Lampinen 2005

Seuraavaksi: Tekstilajeja, tiivistelmä

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös