Etusivu > Kielenhuolto > Oikeinkirjoitus > Numeroilmaukset > Lukujen taivutus

Lukujen taivutus

Numeroon lisätään lauserakenteen mukainen sijapääte, mikäli seuraava sana ei ole samassa sijamuodossa.

Kaikilla 18 potilaalla oli keuhkotauti.

Sorsastus alkaa elokuun 20. päivänä.

Vuorossa oli 100 m:n juoksu.

Tulen klo 10:n tienoilla.

Purkutyöt tehdään 2:n päivän kuluessa.

» – – 2 päivän kuluessa.

» – – kahden päivän kuluessa.

Jos numero on lauseessa ilman pääsanaa, siinä on oltava sijapääte:

Liike on auki klo 18:aan.

Kokoonnumme Kauppakatu 15:ssä.

Numero ja pääsana voivat olla toisistaan erillään, jolloin välissä on muita määritteitä. Tällöin pääte kuuluu lisätä numeroon:

Tässä vaiheessa on tarkoitus järjestää paikka 40:lle Somaliasta tulleelle pakolaiselle.

Partitiivin päätteen merkinnässä on usein epäselvää, milloin pääte merkitään näkyviin.

Kun lukusana on perusmuodossa, siihen liittyvä yksikkö on aina partitiivissa (paitsi luvun yksi yhteydessä):

Luokassa on 35 oppilasta.

Samalla tavoin myös yksikköä merkitsevät lyhenteet ja tunnukset ovat perusmuotoisen lukusanan kanssa partitiivissa. Tätä partitiivia ei merkitä näkyviin.

Se maksoi 20 mk. (kaksikymmentä markkaa)

Annoksen hinta nousi 5 %. (viisi prosenttia)

Kun lukusana itse taipuu partitiivissa, merkitään pääte näkyviin:

Kongressiin odotetaan 2000:ta osanottajaa.
(Pääte merkitään numeroon, kun yksikkö osanottajaa on kirjoitettu kirjaimin.)

Se ei maksanut edes 5 mk:aa.
(Pääte merkitään lyhenteeseen tai tunnukseen, jos yksiköstä käytetään lyhennettä tai tunnusta; vrt. Se ei maksanut edes 5:tä markkaa.)

Lauseen merkitys muuttuu, jos tarvittavaa päätettä ei merkitä:

Annoksen hinta ei ole 35 markkaa.

Annoksen hinta ei ole 35:tä markkaa.

Peruslukujen sijapäätteen merkintä

Kun numeroon lisätään sijapääte, se otetaan vastaavan lukusanan viimeisestä taipuvasta osasta. Luvuissa yhdestätoista yhdeksääntoista viimeinen osa on taipumaton ja siis kaikissa sijamuodoissa sama. Sijapääte otetaan silloin toista-osaa edeltävästä osasta. Pitkä vokaali illatiivi- ja partitiivimuodoissa merkitään kokonaan, vaikka se ei olekaan päätteen osa.

4:n 4:ää 4:ssä 4:ään

5:n 5:tä 5:ssä 5:een

18:n 18:aa 18:ssa 18:aan

100:n 100:aa 100:ssa 100:aan

1000:n 1000:ta 1000:ssa 1000:een

Päätös koski 17:ää pakolaista.

Tule klo 18:aan mennessä.

© Timo Nurmi 2004

Seuraavaksi: Järjestyslukujen sijapäätteen merkintä

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös