Etusivu > Tekstinhuolto > Tekstin rakenne > Harjoitukset > Harjoitukset metateksti

Metatekstin harjoitukset

1. Etsi metailmaukset seuraavasta Eppu Normaalin sanoituksesta Afrikka, sarvikuonojen maa.

Afrikka tuo manner alla julman auringon
Tällä kertaa laulun aiheena on
Sieltä tulee nimittäin ihmisiä tummia
Nälissänsä kyselemään aivan kummia

Tässä vaiheessa, laulun aiheessa
Koittaa vaihe uus, kantaaottavuus,
Väistyy tieltä sen, erinomaisen tärkeän kysymyksen:
Luuletko että kitaraa soittamalla voi parantaa maailmaa?

Korosta metailmaukset

2. Korvaa seuraavat arkityyliset tai opiskelijan aseman osoittavat metaverbit tieteelliseen tyyliin paremmin sopivilla verbeillä.

1. Harjoitustyössä arvioidaan WebCT-ryhmäsovellusta oppimisen näkökulmasta. Tarkoituksena on selvittää, miten hyvin sovellus palvelee käyttäjäänsä ja millainen apuväline se on verkossa tapahtuvalle opetukselle. Arvioiniimenetelmänä on käytetty Tom Reevesin 14 dimension evaluoinnin mallia. Reevesin mallista olen laatinut kyselylomakkeen, jossa arvioidaan WebCT:tä viisiasteikkoisella taulukolla. Vastauksia sain kuusi kappaletta. Lisäksi olen koonnut yhteen kurssilaisten mielipiteitä WebCT:stä ja sen soveltuvuudesta oppimisen apuvälineiksi.

2. Tässä työssä on tarkoitus miettiä videoneuvottelun mahdollisuuksia etäopetuksessa lähinnä virtuaalikielikoulu -projektin pohjalta.

3. Tutkielmassa käydään läpi eri tekniikoiden käyttökohteet ja niiden hyvät ja huonot puolet.

4. Varsinaisen V-mallin erojen läpikäyminen alkaa luvusta 3, jossa käydään läpi yksikkötestaus. Siinä kerrotaan yksikkötestauksen tarkoitus ja verrataan kahta käsiteltyä toimintatapaa. Luvussa 3.1 käydään läpi Java-ohjelmointikielelle suunnitellun JUnit-käyttöympäristön mahdollisuudet testipohjaisessa ohjelmoinnissa.

Vastausehdotus

© Arja Lampinen 2006

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös