Etusivu > Tekstinhuolto > Tekstin rakenne > Harjoitukset > Harjoitukset informaatiorakenne

Informaatiorakenteiden harjoitukset

1. Merkitse seuraavasta tekstistä teema- ja reemalausekkeet ja määrittele tekstin informaatiorakenteen luonne.

(1) Suomen Bioteollisuus – Finnish Bioindustries (FIB) on maamme bioteknisen teollisuuden yhteistyöorganisaatio, joka perustettiin elokuussa 1997. (2) Se kokoaa laajasti suomalaiset biotekniikka-alalla toimivat ja biotekniikkaa soveltavat yritykset. (3) Toiminnassa on mukana yli 60 kemian-, elintarvike-, lääke-, diagnostiikka- ja kasvinsuojeluteollisuuden yritystä sekä kaikki alalla toimivat teollisuuden järjestöt.

Avaa vastaus uuteen ikkunaan.


2. Kirjoita seuraavan virkkeen jatkoksi kolme neljä virkettä, niin että syntyvän tekstin informaationkulku noudattaa teemaprogressiota.

Suomalaiset ovat huolestuttavan ylipainoisia.

Avaa esimerkkivastaus uuteen ikkunaan.


3. Muuta tarvittaessa virkkeiden 2–6 sanajärjestystä niin, että tekstin informaatio kulkee teemaprogression mukaisesti.

Digitaalinen raha on tulossa yhä tärkeämmäksi Internetissä, ja toimiva digitaalinen kaupankäynti edellyttää toimivia ja ennen kaikkea turvallisia sovelluksia. (2) Cypherpunkin Magic Money on yksi tällainen sovellus. (3) Muista sovelluksista se poikkeaa edukseen, koska se on vapaasti levitettävissä ja koska sen ohjelmisto on muiden nk. cypherpunkien muokattavissa. (4) Cypherpunkit, ohjelmiston kehittäjät, korostavat vahvasti yksilönvapautta. (5) He ovat olleet tässä ehkä jopa anarkistisia. (6) Sitä, että heidän kehittämäänsä ohjelmistoa ei olisi turvallista käyttää, anarkistisuus ei kuitenkaan tarkoita.

Avaa vastaus uuteen ikkunaan.


4. Käännä seuraava englanninkielinen teksti suomeksi. Muokkaa se sitten sujuvaksi muuttamalla lauseiden sanajärjestys tarvittaessa teemaprogression mukaiseksi. Virkkeet on käsittelyn helpottamiseksi numeroitu.

(1) To diagnose ADHD, DSM-III-R diagnostic criteria (APA, 1987) were used. (2) The selection of suspected children was carried out by the teachers. (3) The teachers used a standardized list of symptoms based on DSM-III-R. (4) Then, two psychiatrists assessed the suspected cases to confirm an ADHD diagnosis. (5) Eighty eight children were diagnosed as ADHD according to DSM-III-R criteria. (6) Physical examinations of all children were carried out by a paeditrician. (7) Those who had suspicion of any organic disease were excluded. (8) Forty of them were excluded because their families did not agree to take part. (9) Forty eight children (33 boys, 15 girls) were included to the patient group. (10) Forty five healthy volunteer children (30 boys, 15 girls) were chosen from the same schools and constituted the control groups were similar. (11) The mean ages were 9.2 ± 2 (6.5–12) in the patient group, and 9.3 ± 2 (6.5–12) in the control group.

Avaa vastaus uuteen ikkunaan.


© Arja Lampinen 2005

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös