Asiatyyliharjoitukset

Harjoitus 1.

Avaa ymmärrettävyys- ja luettavuusharjoitus uuteen ikkunaan.

© Jutta Helenius 2005

Harjoitus 2.

Pohdi sanakirjojen (esim. Suomen kielen perussanakirjan ja Kielitoimiston sanakirjan) avulla seuraavien sanojen sopivuutta erilaisiin teksteihin:

 • kännykkä
 • bisnesenkeli
 • pärjätä
 • homma
 • pointti
 • hoidella
 • loppupeleissä.

Harjoitus 3.

Seuraavat tekstiesimerkit on poimittu opiskelijoiden harjoitusteksteistä, tutkielmista ja kypsyysnäytteistä, joiden pitäisi olla hyvää asiatyyliä. Mieti, mikä esimerkeissä mahdollisesti on ristiriidassa hyvän asiatyylin ominaisuuksien kanssa, ja kehitä sanontaa asiatyyliseksi. Korjaa myös muut virheet ja erheet.

1. Pienten lasten harrastustoiminnan tutkimiseen liittyvät ongelmat voidaan ajatella nivoutuvan yhteen "pääongelmaan" lapsen ajattelun ymmärtämiseen.

2. Kiusaamisen määrä aikaisempiin tutkimuksiin nähden asettui haitarin yläpäähän (5–17 %).

3. Poikien kohdalla tietynlainen “rämäpäisyys” ja aggressiivinen energisyys on sosiaalisesti hyväksyttävämpää kuin tytöillä.

4. Samalla Enontekiön saamelaisten perinteinen nuorena avioituminen loppui kuin seinään.

5. Lähdemieheni Isabella Bird syntyi vuonna 1831 Yorkshiressä.

6. Yöpakkaskriisi herätti Kortesalmessa vahvan Kekkos-vastaisen siemenen, joka säilyi elinvoimaisena läpi hänen poliittisen uransa ajan.

7. Oulun läänin talousseura kohdisti voimavaransa vuoroviljelyn ja meijeritoiminnan ohjaamiseen. Tällä oli kuitenkin myös merkittävä rooli innovaatioiden leviämisessä, kulkivathan heinän peltoviljelyn eteneminen ja uudet koneet “käsi kädessä”.

8. Ohjelmistotuoteperheen käyttöliittymän ja sen toiminnallisuuden yhdenmukaisuuden ylläpitämisessä on omat ongelmansa, sillä mitä enemmän ihmisiä on tuotteita tekemässä, sitä enemmän vaivaa pitää nähdä, että ohjelmista ei tule tekijöidensä näköisiä.

9. Esimerkiksi Kannakselle saadusta ruotsalaisesta Boforsin kanuunapatterista meni kolme neljästä tykistä rikki, koska ne eivät kestäneet lämpötilan vaihteluita, jotka syntyivät aamuisin jäätyneiden vehkeiden kuumentuessa hetkessä tulikuumiksi tulituksen alkaessa.

10. Näppäilytekniikka on uskomattoman outo, mutta jokseenkin luotettavalta kuulostava tunnistusmenetelmä. Teknologian kehittyessä voisi tämä tekniikka hyvinkin seistä voittajan korokkeelle puhuttaessa kulunvalvonnan tunnistusmenetelmistä. Yleensähän hulluimmat ideat ovat parhaimpia. Näppäilytekniikan kohdalla voi käydä juuri näin.

11. Tosi äidit paitsi synnyttivät, myös imettivät lapsensa ja heittäytyivät äitiyteen “täysin rinnoin”.

12. Pikisaaren arkeologiaa on tutkittu vain pintaraapaisu.

Harjoitus 4.

Seuraava katkelma on opiskelijan harjoitustyöstä, kuten tieteellisen kirjoittamisen tekniikkaan kuuluvasta lähdeviitteestäkin voi päätellä.

 • Arvioi tekstikatkelman tyyliä ja sopivuutta tutkielmatyyppiseen tekstiin.
 • Mistä kirjoittajan tekemät tyylivalinnat voisivat johtua?
 • Mitä muuttaisit ja miksi?
 • Missä tilanteessa, millaiselle yleisölle ja millä foorumilla kirjoittajan tekemät tyylivalinnat olisivat mahdollisia?

Käytettävyys on ollut tärkeä asia peleissä aina siitä lähtien, kun ensimmäinen pelaaja valitti kipeää peukaloa. Peliteollisuus onkin ollut jatkuvan paineen alla kehittää käytettäviä, mutta silti tarpeeksi haastavia pelejä alkuajoista lähtien, ja monet peleissä hyviksi havaitut ideat on otettu käyttöön sovellusohjelmissa. Sovellusohjelmat laahaavat silti jäljessä ja kehittäjät keskittävät resursseja tarpeettomasti käytettävyystutkimukseen ottamatta ensin mallia peliteollisuudesta. (Seebach 2002.)

Harjoitus 5.

Arvioi seuraavaa määritelmää hyvän asiatyylin ominaisuuksien kannalta. Miten kehittäisit määritelmää?

Toissijaisuusperiaate (määritelmä julkaisussa "Euroopan unionille perustuslaki", 2004): Unioni toimii aloilla, jotka eivät kuulu sen yksinomaiseen toimivaltaan, ainoastaan siltä osin kuin jäsenvaltiot eivät voi niiden keskushallinnon tasolla tai alueellisella taikka paikallisella tasolla riittävällä tavalla saavuttaa suunnitellun toiminnan tavoitteita, vaan ne voidaan suunnitellun toiminnan laajuuden tai vaikutusten vuoksi saavuttaa paremmin unionin tasolla.

Harjoitus 6.

Arkityylistä asiatyyliksi. Muokkaa teksti asiatyyliseksi. Korjaa myös muut kuin tyylin horjahdukset.

Digitaalinen TV oppimisympäristönä

Digitaalisen television käyttämisessä opetustarkoituksiin on muutamia hyviä puolia. Tosin tällä hetkellä ei pysty oikein sanomaan että minkälaiseksi koko digi-TV edes muodostuu joten seuraava kohta on puhdasta spekulaatiota.

Suurin etu digitaalisen television käyttämisessä opetustarkoituksiin on sen sijainti. Digitaalisen television käyttöympäristöhän tulee olemaan oma tuttu olohuone, sen suoma tuttu ympäristö ja mukava olotila. Tosin tietty esimerkiksi muut perheenjäsenet voivat häiritä keskittymistä mutta toisaalta taas ajankohdan voi valita itse ja tietenkin senkin mihin sitä televisiota käyttää. Myös tauon ottaminen opiskelun lomassa onnistuu kotona varsin hyvin ja toisekseen digitaalista televisiossa voi helposti vaihtaa esim Internetsurffaamisen ja television katselun välillä.

Opetusohjelmille digitaalinen televisio antaa aivan uusia ulottuvuuksia. Digitaaliseen lähetykseen on nimittäin mahdollista sisällyttää ohjelmakohtaista informaatiota, ns SI-tietoja. Tällöin voi sisällyttää esimerkiksi asiaan liittyviä linkkejä tai kyselylomakkeita tai tekstitv-sivuja. Digitaalisen television teksti-tv:hän tulee olemaan jotain nykyisen tekstitelevision ja Internetin risteytyksen tapainen. Kun lisäksi vielä otetaan huomioon että käyttäjä voidaan tunnistaa käyttäen joko SIM- tai henkilökorttia niin voi jopa ajatella kokeitakin pidettävän digi-TV:n avulla. Tosinhan se että laitteessa on jonkun henkilön kortti ei takaa sitä että kyseinen henkilö todella olisi koneen ääressä. Tosin tulevaisuudessa digitaaliseen televisioon ehkä liitetään esimerkiksi videokamera jolloin käyttäjän henkilöllisyys voitaisiin todeta erheettä. Tällöin voisi hyvinkin ajatella pidettävän jo monimutkaisempiakin kokeita ja erinäköisiä erikoisohjelmia voisi toteuttaa.

Esimerkiksi avoin korkeakoulu tai vastaava voisi hyvin lähettää luennot televisioon ja liittää aiheeseen kysymyksiä joihin pitää vastata esim HTML-lomakkeitten muodossa.

Koska set-top boksissa on myös sähköpostin lähettämismahdollisuus voisi ohjelmiin hyvinkin tiiviisti liittyä esimerkiksi uutisryhmät ja postituslistat. Tosin tällaisten käyttö on ilman näppäimistöä melkeinpä mahdotonta. Myöskin set-top boksin rajoitettu tuki erikoisohjelmille hankaloittaisi esimerkiksi litteiden katselemista ja lähettämistä, eli tällainen sähköpostipalvelu tulisi sitten vain käsittämään ihan tavallisten viestien lukemista ja vaihtamista. Tulevaisuudessa ehkä set-top boksiin liitetään kovalevy ja mahdollisesti dvd-soittimia ja muuta kodin viihde-elektroniikkaa. Silloin ehkä jopa tietokone liitetään laitteeseen jolloin edistyneimpien sähköpostien lähettäminen tulisi mahdolliseksi.

Lapsi- ja viihdeohjelmiin digitaalinen televisio antaa mahdollisuuden järjestää kilpailuja ja visailuja hyvinkin helposti. Erinäköiset mielipidekyselytkin olisivat mahdollisia SI-tiedon tai digi-tekstin avulla. Tällainen voitaisiin myös käyttää hyväksi saamaan suora vastaus esimerkiksi luentojen hyödyllisyydestä ja opettajan/ohjelman tasosta.

Laatimalla digitaaliseen televisioon erikoissuunniteltuja Internet-sivuja, voisi myös koko Internetin informaatiota hyödyntää. Hakukoneitten ja erikoisohjelmien kotisivujen käyttö ei olisi vaikeaa mikäli sivut on laadittu silmälläpitäen television kuvaruudun resoluutiota ja tarkkuutta. Tällöin erikoismateriaalin saannin voisi taata televisiokatselijalle.

© Esa Laihanen 2005

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös