Etusivu > Kielenhuolto > Oikeinkirjoitus > Muita ongelmallisia oikeinkirjoitustapauksia > Otta ja oitta verbit

Muita ongelmallisia oikeinkirjoitus-
tapauksia

Otta- ja oitta-verbit

Jakson -otta/oitta- sisältävien verbien oikeinkirjoitus on i:n osalta horjuvaa. Seuraavassa on pääperiaatteet siitä, onko verbissä i vai ei. Joitakin sanakohtaisia poikkeuksia on kuitenkin olemassa.

Oitta-verbit

Oitta-verbejä ovat suomessa ne verbit, joiden rinnalla kielessä on a- tai ä-vartaloinen sana, esim.

raita -> raidoittaa

kirja -> kirjoittaa

terä -> teroittaa

Otta-verbit

Otta-verbejä ovat ne verbit, joiden rinnalla kielessä a) on o- tai ö-vartaloinen sana tai joiden rinnalla b) ei ole mitään samakantaista sanaa. Esim.

a) Rinnalla o- tai ö-vartaloinen sana:

ero -> erottaa

paino -> painottaa

kiilto -> kiillottaa

b) Rinnalla ei samakantaista sanaa tai tapaus on tulkinnanvarainen siten, että rinnalla on sekä a-/ä-vartaloinen että o/ö-vartaloinen sana:

haja ~ hajo|ta -> hajottaa

tietä|ä ~ tieto -> tietää

Myös onomatopoieettis-diskriptiiviset eli ääntä mukailevat ja kuvailevat verbit ovat otta-vartaloisia:

hoilottaa

laiskottaa

Poikkeus

Jotkin vanhahtavat ja ylätyyliset sanat ovat oitta-verbejä, koska ne ovat vakiintuneet sellaisiksi. Näitä ovat esim. innoittaa, kirvoittaa ja virvoittaa.

Harjoitus

Avaa harjoitus otta- ja -oitta-verbeistä uuteen ikkunaan.


© Arja Lampinen 2005

Seuraavaksi: Vierassanat

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös