Etusivu > Kielenhuolto > Lauseopillisia ilmioita > Lauseenvastikkeet > Temporaalinen lauseenvastike

Temporaalinen lauseenvastike (tehdessä, tehtyä jne.)

Temporaalinen lauseenvastike korvaa kun-lausetta ja ilmaisee siten aikaa. Niinpä sitä ei pidä käyttää esimerkiksi korvaamassa jos-, vaikka- tai koska-lausetta.

Esimerkki:

Ollessaan paksuja kirjat ovat varmaankin kalliita.

Virhe:

Virhe syntyy, sillä kyse ei ole aikasuhteesta, vaan oikea konjunktio pää- ja sivulauseeksi muuttamisen jälkeen olisi konjunktio koska (eikä siis kun): Merkitys ei siis ole temporaalinen, joten lauseenvastike on muodostettu väärin.

Korjaus:

Koska kirjat ovat paksuja, ne varmaankin ovat kalliita.

Virheen voi synnyttää myös väärin valittu aikamuoto, sillä temporaalisella lauseenvastikkeella on kaksi aikamuotoa. Inessiivimuotoisena lauseenvastikkeen predikaattiosa kuvaa samanaikaista tekemistä pääverbin eli taipuvan verbin kanssa. Passiivinen 2. partisiipin partitiivissa oleva lauseenvastikkeen predikaattiosa kuvaa sen sijaan aiempaa tekemistä kuin pääverbin tekeminen.

Ks. esimerkeistä:

Isän kuollessa me kolme sisarusta jaoimme hänen omaisuutensa sopuisasti tasan keskenämme.

Korjaus:

Isän kuoltua me kolme sisarusta jaoimme hänen omaisuutensa sopuisasti tasan keskenämme.

Luontevaa on, että isä on ensin kuollut ja vasta sen jälkeen jaetaan omaisuus, joten oikein muodostettu on jälkimmäinen esimerkki. Ensimmäisen esimerkin mukaan isä olisi juuri kuolemaisillaan, ja samaan aikaan perilliset jo kävisivät omaisuuden jaolle.

Myös tekijään viittaaminen voi olla joskus ongelmallista. Esimerkiksi jos lauseenvastikeosan tekijä ei ole sama kuin hallitsevan lauseen, tarvitaan erillinen genetiivinen tekijäsana.

Oikein:

Ystävä onnittelee Aunea tämän täyttäessä 50 vuotta.

Virheellisiä ovat seuraavat:

Ystävä onnittelee Aunea hänen täyttäessään 50 vuotta.

Ystävä onnittelee Aunea täyttäessään 50 vuotta.

Muita esimerkkejä tekijän ilmaisemiseen liittyvistä temporaalisen lauseenvastikkeen virheistä:

Äiti Teresan elämäntyötä ajatellessaan liikutus täyttää mielen.

Virhe:

Virhe syntyy, koska liikutus on subjekti, johon omistusliite viittaa, ts. liikutus ajattelee. Tarkoitus on viitata ihmisiin yleensä, joten oikea muoto on passiivinen:

Korjaus:

Ajateltaessa Äiti Teresan elämäntyötä liikutus täyttää mielen.

Opettajan käyttäessä lapsikeskeistä opetustyyliä hän luo myönteisen ilmapiirin luokkahuoneeseen.

Virhe:

Hän ja opettaja ovat kuin kaksi eri ihmistä, vaikka tarkoitus on viitata yhteen samaan opettajaan.

Korjaus:

Käyttäessään lapsikeskeistä opetustyyliä opettaja luo myönteisen ilmapiirin luokkahuoneeseen.

Brigitte Bardot’n pelastama kolmivuotias narttu oli tuomittu Edinburghissa kuolemaan haukuttuaan aggressiivisesti postinkantajalle.

Virhe:

Omistusliitteelle (haukuttuaan) ei ole vastaavaa tekijää.

Korjaus:

Brigitte Bardot’n pelastama kolmivuotias narttu oli tuomittu Edinburghissa kuolemaan sen haukuttua aggressiivisesti postinkantajalle.

tai selkeämmin konjunktion avulla:

Brigitte Bardot’n pelastama kolmivuotias narttu oli tuomittu Edinburghissa kuolemaan, koska se oli haukkunut aggressiivisesti postinkantajalle.

© Inga Suoniemi-Taipale 2004

Seuraavaksi: Referatiivinen lauseenvastike

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös