Etusivu > Kielenhuolto > Lauseopillisia ilmioita > Kongruenssi > Kongruenssin poikkeukset

Kongruenssin poikkeukset

Kongruenssista kannattaa muistaa seuraavat erityistapaukset ja poikkeukset, jotka usein tuottavat kirjoittajille hankaluuksia

1. Kun lauseessa on useita (rinnasteisia) yksikkömuotoisia subjekteja, predikaatti tulee monikkoon.

 • Huomaa kuitenkin, että jos subjektien välissä on rinnastuskonjunktio tai tai joko – tai, predikaatti tulee yksikköön.
 • Jos lauseessa on useita eri persoonissa olevia subjekteja, ensimmäinen persoona voittaa muut ja toinen persoona voittaa kolmannen.

Aulis, Tenho ja Liisa hemmottelevat tentin jälkeen itseään maukkaalla pitsalla ja virvokkeilla.

Aulis tai Tenho saa maksaa muhkean ravintolalaskun.

Aulis, Tenho, Liisa ja minä nautimme tentin jälkeen pitsaa ja virvokkeita.

Sinä, Aulis ja Tenho odotatte meitä yliopistolla.

 • Jos monikkomuotoisen erisnimen monikollisuus (kokonaisuuden koostuminen osista) on etusijalla ja sitä halutaan korostaa, voi predikaatti olla monikossakin.
 • Jos monikollinen subjekti ei ole erisnimi, predikaatti tulee tavallisesti monikkoon.

Pitäjän Sanomat pohdiskelee kaatopaikan sijoitusvaihtoehtoja.

Yhdysvallat ei osallistu kokoukseen.

Färsaaret käsittävät 24 saarta.

Teekkaritorvet täräytti(vät) lukuvuoden alkuun soitollaan.

Valtiopäivät hyväksyivät lainmuutoksen.

Puolustusvoimat aloittavat ~ aloittaa kovapanosammunnat Taipalsaarella. (Puolustusvoimat on niin lähellä erisnimeä, että yksikkökin on käypä.)

2. Predikaattiverbi tulee yksikköön monikollisen subjektin kanssa ns. eksistentiaalilauseissa, jotka ilmaisevat olemassaoloa, olemaan tulemista, olemasta lakkaamista, olotilan muutosta tai liikettä.

 • Eksistentiaalilauseille on tyypillistä, että ne alkavat paikanilmauksella, niiden subjekti on yleensä predikaatin jäljessä ja subjektin tarkoite on uusi, tekstissä ennen mainitsematon.
 • Eksistentiaalilauseiden predikaatti ilmaisee olemassaoloa, olemaan tulemista, olemasta lakkaamista, olotilan muutosta tai liikettä. Predikaatti on yksikön 3. persoonassa, vaikka subjekti olisikin monikollinen.
 • Kun lauseessa on partitiivisubjekti, predikaatti on aina yksikön 3. persoonassa.
 • Huomaa, ettei lauseessa pidä käyttää sekä perusmuodossa (nominatiivissa) olevia että partitiivimuotoisia subjekteja samaan aikaan.

Puussa on omenoita. (Vrt. Omenat kasvavat puissa.)

Vajassa on sukset. (Vrt. Sukset ovat vajassa.)

Koneesta puuttuu lisävarusteet. (Vrt. (Nämä) lisävarusteet sisältyvät hintaan.)

Omenamehupulloihin tulee etiketit.

Kadulla vilisee naisia.

EI: Paikalla olivat rehtori, opettajat ja opiskelijoita.
VAAN: Paikalla olivat rehtori, opettajat ja joukko opiskelijoita.

3. Omistusrakenteen (jollakin on jotakin) yhteydessä predikaatti on yksikössä, vaikka subjekti olisikin monikossa.

Uolevilla on tenttikirjat.

Teekkareilla on tentissä laskimet.

4. Kun yksikkömuotoinen predikatiivi on lauseessa monikkomuotoisen subjektin edellä, predikaatti voi olla yksikössä tai monikossa. Tällaisissa predikatiivilauseissa predikaatin luku voi siis määräytyä joko subjektin tai predikatiivin (sijaitsee tyypillisellä subjektin paikalla) mukaan.

 • Huomaa, että predikatiiviadverbiaali ei määrää predikaatin lukua, vaan subjekti määrää predikaattia kongruenssin perussäännön mukaan.

Suurin syy tyytymättömyyteen on ~ ovat pienet palkat.

Mainoskampanjan tärkein kohderyhmä on ~ ovat nuoret aikuiset.

Suurimpana syynä tyytymättömyyteen ovat pienet palkat.

Mainoskampanjan tärkeimpänä kohderyhmänä ovat nuoret aikuiset.

5. Jos subjektit kuuluvat läheisesti yhteen (muodostavat erottamattoman kokonaisuuden, ilmaisevat saman asian eri puolia), predikaatti tulee yksikköön.

Takapenkin hälinä ja pulina häiritsi kuljettajaa.

Melske ja meteli vaimeni poliisin saavuttua paikalle.

6. Jos subjektina on sana puolet, predikaatti tulee yksikköön.

Puolet omistajista on ulkomaalaisia.

7. Kun subjektina on yksikkömuotoinen lukusana, predikaatti tulee kongruenssin perussäännön mukaan yksikköön.

 • Jos subjektina olevaan lukusanaan liittyy määrite, joka ilmaisee, että kyse on tietystä, tunnetusta joukosta, tai kun lukusanailmauksesta itsestään tai muuten käy ilmi, että kyse on tietystä (määräisestä, jäännöksettömästä) kokonaisuudesta, predikaatti tulee kuitenkin yleensä monikkoon.

Kolme opiskelijaa kirjoitti erinomaisen esseen.

Perheen neljä tuolia hajosivat perjantaisessa rytäkässä. (Lukusanan edellä on genetiivimäärite. Perheellä oli vain neljä tuolia, ja ne kaikki hajosivat.)

vrt.

Neljä perheen tuolia hajosi. (Perheelle jäi vielä ehjiäkin tuoleja.)

Kaksi supervaltaa neuvottelivat kriisin ratkaisemisesta. (Supervaltoja on kirjoittajan mukaan vain kaksi.)

Kaksi supervaltaa neuvotteli kriisin ratkaisemisesta. (Supervaltoja on kirjoittajan mukaan enemmän kuin kaksi.)

Kolme parasta opiskelijaa saa ~ saavat palkinnon. (rajoittava määrite: superlatiivi)

Seuraavat kolme ohjetta ovat tärkeimmät. (määritteenä monikon nominatiivissa oleva sana seuraavat -> predikaatti monikkoon)

Virren kaksi ensimmäistä/viimeistä säkeistöä puuttuu ~ puuttuvat uudesta painoksesta. (rajoittava määrite: ensimmäinen, viimeinen)

8. Subjektina kaikki

 • Jos subjektina on sana kaikki tarkoittamassa useita (laskettavissa olevia yksiköitä tai yksilöitä), predikaatti tulee monikkoon.
 • Jos subjektina on sana kaikki merkityksessä 'puheena oleva t. kysymykseen tuleva kokonaan', predikaatti tulee yksikköön.

Kaikki (opiskelijat) suoriutuivat hyvin.

Kaikki (kynttilät/juhlijat) sammuivat.

Kaikki katoaa.

Kaikki paloi maan tasalle.

9. Yhtä henkilöä teititeltäessä liittomuodon pääverbi on yksikössä.

Oletteko saanut kutsun yrityksemme asiakasiltaan?

10. Passiivilauseen predikaatin liittomuodon apuverbi on yksikössä. Passiivilauseessa ei ole subjektia.

Kirjaston tietokoneet on tarkoitettu opiskelukäyttöön. (EI: ovat tarkoitettu)

Lähteet on luokiteltu aakkosjärjestykseen tekijän mukaan. (EI: ovat luokiteltu)

© Esa Laihanen 2004

Seuraavaksi: Harjoitukset kongruenssista

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös