Etusivu > Kielenhuolto > Lauseopillisia ilmioita > Epasymmetria > Mita epasymmetria tarkoittaa

Mitä epäsymmetria tarkoittaa?

Tieteessä tekstin symmetrisyyden vaatimus tarkoittaa sopusuhtaisuutta luku-, jakso-, lause- ja sanatasolla. Esimerkiksi tutkimuksen disposition, joka käytännössä näkyy sisällyksestä, tulee olla laadultaan ja määrältään hierarkkinen ja tasapainoinen. Tässä kielenhuollon osuudessa keskitytään kuitenkin vain yhden virkkeen sisällä ilmenevään epäsymmetriaan eli lause- ja sanatason symmetrian puutteeseen.

Heikko tai huolimaton kirjoittaja voi yhdistellä miltei mitä vain muka-virkkeeksi, mutta on joitakin tavallisia epäsymmetrian aiheuttajia, kuten sivu- ja päälauseen rinnastaminen, eri sanaluokkien rinnastaminen ja erilaisten verbityyppien rinnastaminen. Myös rektio sekä ja-sanan poisjättäminen luettelon viimeisten rinnasteisten osasten välistä ovat tavallisia epäsymmetrian aiheuttajia. Näitä tavallisimpia epäsymmetrian aiheuttajia tarkastellaan virhe-esimerkkien avulla tämän osion eri kohdissa.

© Inga Suoniemi-Taipale 2004

Seuraavaksi: Pää- ja sivulauseen rinnastaminen

 
Vieraskirjaan Sivukarttaan Takaisin ylös