Tekstin kappaleet, tehtävän 1 vastaus perusteluineen

Lauseet:

1. Se kiinnittyy luuhun, läpäisee pehmytkudoksia ja on yhteydessä suuonteloon ja sen mikrobeihin.

2. Endosteliaalinen implantti koostuu tekojuuresta, johon kiinnitetään välikappaleen avulla hampaan kruunu, silta tai hammasproteesi.

3. Toista nuoruutta elävä vanheneva väestö ei hevin tyydy hampaattomuuteen ja sen aiheuttamaan psykososiaaliseen ja toiminnalliseen haittaan.

4. Sen käytön tavallisia aiheita ovat yksittäisen hampaan menetys urheilu- tai muun tapaturman yhteydessä ja iäkkään ihmisen osittainen tai täydellinen hampaattomuus tai proteesiongelmat.

Vastaus:

Järkevä järjestys on seuraava: 2, 1, 4, 3.

Tätä järjestystä voidaan perustella seuraavasti:

Virkkeet 1 ja 4 eivät voi aloittaa kappaletta, sillä ne alkavat pronominilla (se). Virkkeiden 1 ja 4 on oltava virkkeen 2 jälkeen, sillä tässä virkkeessä on asia, johon virkkeiden 1 ja 4 pronomini se viittaa: endosteliaalinen implantti. Virkkeiden järjestys on siis 2, 1 ja 4:

2. Endosteliaalinen implantti koostuu tekojuuresta, johon kiinnitetään välikappaleen avulla hampaan kruunu, silta tai hammasproteesi. 1. Se kiinnittyy luuhun, läpäisee pehmytkudoksia ja on yhteydessä suuonteloon ja sen mikrobeihin. 4. Sen käytön tavallisia aiheita ovat yksittäisen hampaan menetys urheilu- tai muun tapaturman yhteydessä ja iäkkään ihmisen osittainen tai täydellinen hampaattomuus tai proteesiongelmat.

Mihin sijoitetaan virke 3? Se sopisi luonnollisimmin viimeiseksi virkkeeksi eli virkkeen 4 jatkoksi, sillä virkkeissä on samaviitteisyyttä, koska molemmissa mainitaan sana hampaattomuus:

2. Endosteliaalinen implantti koostuu tekojuuresta, johon kiinnitetään välikappaleen avulla hampaan kruunu, silta tai hammasproteesi.
1. Se kiinnittyy luuhun, läpäisee pehmytkudoksia ja on yhteydessä suuonteloon ja sen mikrobeihin.
4. Sen käytön tavallisia aiheita ovat yksittäisen hampaan menetys urheilu- tai muun tapaturman yhteydessä ja iäkkään ihmisen osittainen tai täydellinen hampaattomuus tai proteesiongelmat.
3. Toista nuoruutta elävä vanheneva väestö ei hevin tyydy hampaattomuuteen ja sen aiheuttamaan psykososiaaliseen ja toiminnalliseen haittaan.

Voisi tietysti ajatella, että kappale voisi alkaa virkkeellä 3, jolloin teksti ikään kuin alkaisi yleisestä todellisuudesta ja etenisi tämän jälkeen yksityiskohtiin:

3. Toista nuoruutta elävä vanheneva väestö ei hevin tyydy hampaattomuuteen ja sen aiheuttamaan psykososiaaliseen ja toiminnalliseen haittaan.
2. Endosteliaalinen implantti koostuu tekojuuresta, johon kiinnitetään välikappaleen avulla hampaan kruunu, silta tai hammasproteesi.
1. Se kiinnittyy luuhun, läpäisee pehmytkudoksia ja on yhteydessä suuonteloon ja sen mikrobeihin.
4. Sen käytön tavallisia aiheita ovat yksittäisen hampaan menetys urheilu- tai muun tapaturman yhteydessä ja iäkkään ihmisen osittainen tai täydellinen hampaattomuus tai proteesiongelmat.

Näin muodostetussa kappaleessa on kuitenkin huomauttamista, sillä 2 virke tai oikeammin sen teema (endosteliaalinen implantti) on lukijalle liian yllätyksellinen. Tämä järjestys kuitenkin menettelisi, jos ensimmäisen ja toisen virkkeen väliin kirjoitettaisiin yksi virke lisää esimerkiksi seuraavaan tapaan:

3. Toista nuoruutta elävä vanheneva väestö ei hevin tyydy hampaattomuuteen ja sen aiheuttamaan psykososiaaliseen ja toiminnalliseen haittaan.
+ Hampaattomuutta voidaan kuitenkin nykyisin hoitaa, ja yksi hoitokeino on endosteliaalinen implantti.
2. Endosteliaalinen implantti koostuu tekojuuresta, johon kiinnitetään välikappaleen avulla hampaan kruunu, silta tai hammasproteesi.
1. Se kiinnittyy luuhun, läpäisee pehmytkudoksia ja on yhteydessä suuonteloon ja sen mikrobeihin.
4. Sen käytön tavallisia aiheita ovat yksittäisen hampaan menetys urheilu- tai muun tapaturman yhteydessä ja iäkkään ihmisen osittainen tai täydellinen hampaattomuus tai proteesiongelmat.

Viime kädessä kappaleen paras järjestys on sidoksissa siihen, millaisesta tekstistä on kysymys.