Tekstin kappaleet, harjoitus 3

Etsi lokerikossa A oleville kappaleiden ensimmäisille virkkeille jatko lokerikosta B. Perustele ratkaisusi. Pane sitten kappaleet oikeaan järjestykseen, niin että niistä muodostuu mahdollisimman järkevä teksti.

Taulukko A.

1. Kännykän käyttäjän on helpompi ottaa itselleen yksityistä tilaa julkisesta tilasta, kuten jalkakäytävästä, kuin erinäisistä yhteistiloista, joissa tilan käyttö† on lähtö†kohdiltaan kollektiivista. 2. Puhetilanteissa toimitaan vapautuneesti tilan suomissa rajoissa. 3. Kännykkäpuhe on usein fraasiutunutta ja lyhyttä. 4. Kännykkä näyttää vakiintuvan julkisivultaan vapaamieliseksi siten, että sovinnaisesti käyttäytyvä ihminen saattaa esiintyä matkapuhelimeensa ääneen puhuen tavalla, jota hän ei aiemmin olisi julkisesti tehnyt.
5. Kännykkään puhujat hakeutuvat usein tilaan myö†s fyysisesti itseensä kääntyen. 6. Kännykän käytö†lle on luonteenomaista, että käytö†n aikana toteutuu kaksi asiaa kerrallaan. 7. Kännykkää pidetään usein ristiotteessa, jolloin esimerkiksi oikea käsi kannattelee puhelinta vasemmalla korvalla tai päinvastoin. 8. Kun yhteyksiä hoidetaan liikennevälineessä tai muuten liikkeellä ollessa, vauhti ikään kuin moninkertaistuu.

Taulukko B.

A. Kyse ei ole vain tiloista vaan myö†s tilanteista, yhteisen jaetun vuorovaikutuksen eli niin sanotun fokusoituneen tilaisuuden toteutumisesta. Näin yhteiskäytö†ssä olevista tiloista ja jaetuista tilanteista, kuten ruokailusta ravintolasalissa, on hakeuduttu oven suuhun tai muutoin sivummalle yksityistäen tila omaan käyttö†ö†n B. Heidän edessään on paljon tilaa ja takana vähän, jolloin puhuminen tapahtuu turvallisesti ja omassa rauhassa. Samoin soittajat asettuvat usein jonkin kiintopisteen luo siten, että he voivat samalla turvallisesti silmäillä ympärö†ivää elämää. Selän kääntäminen on tyypillistä vilkkaista tai kaikuvissa tiloissa, joissa ympärö†ivä liikenne tai tilan avoimuus on häiritsevää. C. Tämä on erona lankapuhelimeen, jossa yleensä puhelinta pidetään sen puolen kädellä, minkä puolen korvalla luuri on. Kännykkää pidetään myö†s pään ja olkapään välissä ilman käden tukea. Tästä ei kadulla juuri saa havaintoja. Vaarana on tietysti, että kännykkä luiskahtaisi kovalle asvaltille. D. Liike itsessään lisää kierroksia ja innostaa ottamaan yhteyksiä. Kännykän käyttäjä kääntää paitsi joutohetket myö†s liikkeelläolon tehokkaaksi työ†ajaksi tai sosiaalisten suhteiden tavoitteluksi
E. Avauskeskustelussa käydään läpi vastaajan paikka ja soittotilanteen ja tilan tarjoamat mahdollisuudet keskusteluun. Nämä avaukset voidaan ymmärtää fraaseinakin kohteliaisuuksiksi, jotka kuuluvat matkapuhelin-keskusteluun. Koska puhelun aikana tehdään useimmiten myö†s jotakin muuta, saattaa tämä osaltaan kaventaa ilmaisua. Samansuuntaisesti vaikuttaa tietoisuus soittoympäristö†stä, ympärö†ivistä ihmisistä, johon oma käyttäytyminen sovitetaan. F. Toisin on lankapuhelimessa, jossa keskitytään yleensä ja ainakin periaatteessa vain puheluun. Näin perinteiseltä puhelinkeskustelulta odotetaan suurempaa keskittymistä kuin lähtö†kohtaisesti usein pinnallisemmalta ja suhteessa aikaan ja paikkaan vähemmän sidoksiselta kännykkäkeskustelulta. G. Kännykän käyttäjät tuntuvat puhuvan melko peittelemättä omista asioistaan. Ei ole pyrkimystä minkään tärkeän vaikutelman synnyttämiseen. Kännykö†ijät luopuvat esiintymisen täsmällisyydestä ja tuovat tilaan epämuodollisuutta.

Vastaus