Esimerkkiteksti tekstin taustoista ja tavoitteista

AS OY SIRKAN OMISTAJAT JA ASUKKAAT

Kellonsoittajankatu 19:ään rakennettavan asuintalon paalutus on nyt valmistunut. Paalutus on voinut aiheuttaa vaurioita naapuritaloihin. Siksi pyydän teitä tarkastamaan mahdolliset asunnossanne olevat paalutusvauriot, jotka voivat olla esim. hiushalkeamia katossa tai seinissä tai tapetin repeämiä, ja tekemään tarvittaessa vauriotarkastuspyynnö†n oheisella lipukkeella. Lipuke toimitetaan huoltoyhtiön postilaatikkoon.

Vintin ja kellarin käytäville on taas kertynyt tavaraa, mikä ei ole sallittua. Tavarat on poistettava käytäviltä välittömästi, tai talonyhtiö poistaa käytävillä olevat tavarat toukokuun 2005 aikana.

Talonyhtiö on kunnostanut pesutuvan, ja sinne on hankittu automaattipesukone. Pesutupa sijaitsee C-rapun kellarissa. Pesutuvan lukkoon sopivat ulko-ovien avaimet, mutta ellet pääse avaimellasi pesutupaan, saat uuden avaimen huoltoyhtiön kautta.

Pesutuvan automaattipesukone on tilavuudeltaan 3,3 kg. Koneen rahastin toimii yhden euron kolikoilla. Kirjopyykkiin tarvitaan 1 euro, valkopyykkiin 2 euroa. Pesukoneen käyttöohjeet ovat pesuhuoneen seinässä. Pesukoneessa ei saa pestä mattoja.

Pyykkivuoron voi varata pesutuvan seinässä olevasta listasta. Jos kone on vapaa, voi pesutuvan ottaa käyttöönsä välittömästi. Pesutupa tulee pitää siistinä ja käytön jälkeen se on siivottava. Pesukone pitää tyhjentää pesuohjelman loputtua. Pyykit voi kuivata joko ulkona tai vintin kuivaustilassa, joista pyykki tulee kerätä pois pyykin kuivuttua. Pyykkiä ei saa jättää yöksi pihalle.

Terveisin

isännöitsijä

Tekstin taustat:

Tiedotteen ensimmäinen kappale käsittelee mahdollisia naapuritalon paalutuksen aiheuttamia rakennevaurioita, joista pyydetään ilmoittamaan isännö†itsijälle. Jos vaurioita ilmenee, niiden korjaamisesta ja kulujen korvaamisesta sovittaneen virallisesti. Æ’äritapauksissa korvauksia voidaan joutua perimään oikeusteitse, toisin sanoen menettelyä ohjaa viime kädessä laki. Tässä kappaleessa voikin nähdä vaikutteita virallisista sopimusteksteistä, joskaan niitä ei ole paljon: selvin merkki on sanan mikäli käyttö†. Mikäli kuuluu tyypillisesti juridisen kieleen. Tyylillisesti neutraalimpi vastine on jos.

Toinen kappale perustunee talon järjestyssääntö†ihin, joissa määrätään mm. varastotilojen käytö†stä. Järjestyssäännö†tkin ovat juridinen asiakirja, ja niistä on saanut vaikutteita tämän kappaleen viimeisen virkkeen agentti-ilmaus talonyhtiö†n toimesta.

Kolmas, neljäs ja viides kappale käsittelevät talonyhtiö†n uutta pesutupaa ja sinne hankittua pesukonetta. Kolmas kappale on isännö†itsijän kirjoittamaa uutta tietoa, mutta neljännessä ja viidennessä kappaleessa on heijastuksia muista teksteistä. Neljännessä kappaleessa annetaan ohjeita uuden pesukoneen käyttö†ö†n, ja tämä tekstijakso pohjautuneekin osaksi pesukoneen käyttö†ohjeisiin. Virke "Pesukone on tilavuudeltaan 3,3 kg" saattaa olla suoraan pesukoneen käyttö†ohjeista.

Viides kappale taas pohjauu talonyhtiö†n järjestyssääntö†ihin, joissa puhutaan mm. pesutuvan varaamisesta ja sen siisteyden ylläpidosta sekä pyykin kuivatuspaikoista. Kaikuja järjestyssäännö†istä on esimerkiksi ilmauksessa " Pyykit voi kuivata joko ulkona tai vintin kuivaustilassa, joista pyykki tulee kerätä pois pyykin kuivuttua.."

Teksti tiedotteena:

Teksti, jolla annetaan jotakin tiedoksi, on tiedote. Tämä teksti on tyypillinen tiedote; tosin tiedotteitakin on monenlaisia. Tämä tiedote palvelee tarkoitustaan melko hyvin. Vielä selvemmäksi kokonaisuutta saisi antamalla sen kullekin aiheelle otsikon. Otsikot voisivat olla esimerkiksi seuraavanlaiset: "Paalutusvauriot", "Säilytys varastotiloissa" ja "Pesutupa ja uusi pesukone".

© Arja Lampinen 2005