Vastaus harjoitukseen 3:

Geeniterapia on nykyisen geenitekniikan lupaavimpia sovelluksia. Silti se on myö†s yksi kiistanalaisimmista. Menetelmän kehittymistä hidastavat monet eettiset kysymykset sen oikeellisuudesta. Geeniterapian avulla on kuitenkin mahdollista hoitaa myö†s parantumattomina pidettyjä sairauksia, kuten syö†pää ja monia vaikeita perinnö†llisiä tauteja; niistä edellä mainittu immuunipuutostila on vain yksi esimerkki. Jos tutkimuksen annetaan edistyä rauhassa, saadaan geenien toiminnasta yhä enemmän tietoa.

silti myö†nnyttävä konnektori
kuitenkin vastakohtaa ilmaiseva konnektori
kuten esimerkin merkitsevä konnektori
jos ehtoa ilmaiseva konjunktio