Vastaus 4 kysymykseen:

KÄÄNNÖS LAUSEITTAIN; predikaatit eli teeman ja reeman raja kursivoitu:

(1) To diagnose ADHD, DSM-III-R diagnostic criteria (APA, 1987) were used.
(1') ADHD:n diagnosoitiin käytettiin DSM-III-R-diagnosointikriteereitä (APA, 1987).

(2) The selection of suspected children was carried out by the teachers.
(2') Lasten valinnan suorittivat opettajat.

(3) The teachers used a standardized list of symptoms based on DSM-III-R.
(3') Opettajat käyttivät standardoitua DSM-III-R:ään perustuvaa oirelistaa.

(4) Then, two psychiatrists assessed the suspected cases to confirm an ADHD diagnosis.
(4') Tämän jälkeen kaksi psykiatria vahvisti ADHD-diagnoosit.

(5) Eighty eight children were diagnosed as ADHD according to DSM-III-R criteria.
(5') 88 lapselta diagnosoitiin ADHD DSM-III-R-kriteeristön avulla.

(6) Physical examinations of all children were carried out by a paeditrician.
(6') Kaikkien lasten fyysisen tutkimuksen teki lastenlääkäri.

(7) Those who had suspicion of any organic disease were excluded.
(7') Ne, joilla epäiltiin jotakin elimellistä sairautta, suljettiin pois tutkimuksesta.

(8) Forty of them were excluded because their families did not agree to take part.
(8') 40 heistä suljettiin pois, koska heidän vanhempansa eivät halunneet osallistua tutkimukseen.

(9) Forty eight children (33 boys, 15 girls) were included to the patient group.
(9') 48 lasta (33 poikaa, 15 tyttöä) sisällytettiin potilasryhmään.

(10) Forty five healthy volunteer children (30 boys, 15 girls) were chosen from the same schools and the constituted control groups were similar.
(10') 45 tervettä vapaaehtoista lasta (30 poikaa, 15 tyttöä) valittiin samoista kouluista ja muodostetut kontrolliryhmät olivat samanlaiset.

(11) The mean ages were 9.2 ± 2 (6.5–12) in the patient group, and 9.3 ± 2 (6.5–12) in the control group.
(11') Keski-iät olivat 9.2 ± 2 (6.5–12) potilasryhmässä ja 9.3 ± 2 (6.5–12) kontrolliryhmässä.

KOKO TEKSTI RAAKAKÄÄNNÖKSENÄ:

(1') ADHD:n diagnosoitiin käytettiin DSM-III-R-diagnosointikriteereitä (APA, 1987).
(2') Lasten valinnan suorittivat opettajat
(3') Opettajat käyttivät standardoitua DSM-III-R:ään perustuvaa oirelistaa.
(4') Tämän jälkeen kaksi psykiatria vahvisti ADHD-diagnoosit.
(5') 88 lapselta diagnosoitiin ADHD DSM-III-R-kriteeristön avulla.
(6') Kaikkien lasten fyysisen tutkimuksen teki lastenlääkäri.
(7') Ne, joilla epäiltiin jotakin elimellistä sairautta, suljettiin pois tutkimuksesta.
(8') 40 heistä suljettiin pois, koska heidän vanhempansa eivät halunneet osallistua tutkimukseen.
(9') 48 lasta (33 poikaa, 15 tyttöä) sisällytettiin potilasryhmään.
(10') 45 tervettä vapaaehtoista lasta (30 poikaa, 15 tyttöä) valittiin samoista kouluista ja muodostetut kontrolliryhmät olivat samanlaiset. (11') Keski-iät olivat 9.2 ± 2 (6.5–12) potilasryhmässä ja 9.3 ± 2 (6.5–12) kontrolliryhmässä.

RAAKAKÄÄNNÖS MUOKATTUNA LAUSEITTAIN; virkkeiden 5–10 sanajärjestys on vaatinut informaatiorakenteen parantamiseksi muokkausta, mikä on merkitty nuolenkärjellä:

(1') ADHD:n diagnosoitiin käytettiin DSM-III-R-diagnosointikriteereitä (APA, 1987).
(2'–3') Lasten valinnan suorittivat opettajat käyttäen standardoitua DSM-III-R:ään perustuvaa oirelistaa.
(4') Tämän jälkeen kaksi psykiatria vahvisti ADHD-diagnoosit.
(5') 88 lapselta diagnosoitiin ADHD DSM-III-R-kriteeristön avulla. >
DSM-III-R-kriteeristön avulla ADHD diagnosoitiin 88 lapselta.
(6') Kaikille lapsille fyysisen tutkimuksen teki lastenlääkäri. >
Kaikille lapsille teki fyysisen tutkimuksen lastenlääkäri.
(7') Ne, joilla epäiltiin jotakin elimellistä sairautta, suljettiin pois tutkimuksesta. >
Tutkimuksesta suljettiin pois ne, joilla epäiltiin jotakin elimellistä sairautta.
(8') 40 heistä suljettiin pois, koska heidän vanhempansa eivät halunneet osallistua tutkimukseen. >
Lisäksi suljettiin pois ne 40 lasta, joiden vanhemmat eivät halunneet osallistua tutkimukseen.
(9') 48 lasta (33 poikaa, 15 tyttöä) sisällytettiin potilasryhmään. >
Niinpä potilasryhmään sisällytettiin 48 lasta (30 poikaa ja 15 tyttöä).
(10') 45 tervettä vapaaehtoista lasta (30 poikaa, 15 tyttöä) valittiin samoista kouluista ja muodostettu kontrolliryhmä oli samanlaiset. >
Samoista kouluista valittiin vastaavanlaiseksi kontrolliryhmäksi 45 tervettä vapaaehtoista lasta (30 poikaa ja 15 tyttöä).
(11') Keski-iät olivat 9.2 ± 2 (6.5–12) potilasryhmässä ja 9.3 ± 2 (6.5–12) kontrolliryhmässä. >
Potilasryhmän lasten keski-ikä oli 9.2 ± 2 (6.5–12) ja kontrolliryhmän 9.3 ± 2 (6.5–12).

KOKO RAAKATEKSTI MUOKATTUNA:

(1') ADHD:n diagnosoitiin käytettiin DSM-III-R-diagnosointikriteereitä (APA, 1987).
(2'–3') Lasten valinnan suorittivat opettajat käyttäen standardoitua DSM-III-R:ään perustuvaa oirelistaa.
(4') Tämän jälkeen kaksi psykiatria vahvisti ADHD-diagnoosit.
(5'') DSM-III-R-kriteeristön avulla ADHD diagnosoitiin 88 lapselta.
(6'') Kaikille lapsille teki fyysisen tutkimuksen lastenlääkäri.
(7'') Tutkimuksesta suljettiin pois ne, joilla epäiltiin jotakin elimellistä sairautta.
(8'') Lisäksi suljettiin pois ne 40 lasta, joiden vanhemmat eivät halunneet osallistua tutkimukseen.
(9'') Niinpä / Lopulliseen potilasryhmään sisällytettiin 48 lasta (30 poikaa ja 15 tyttöä).
(10'') Samoista kouluista valittiin vastaavanlaiseksi kontrolliryhmäksi 45 tervettä vapaaehtoista lasta (30 poikaa ja 15 tyttöä).
(11'') Potilasryhmän lasten keski-ikä oli 9.2 ± 2 (6.5–12) ja kontrolliryhmän 9.3 ± 2 (6.5–12).

TEKSTI SUOMENNETTUNA JA MUOKATTUNA:

Tässä tutkimuksessa ADHD:n diagnosoitiin käytettiin DSM-III-R-diagnosointikriteereitä (APA, 1987). Lasten valinnan suorittivat opettajat käyttäen standardoitua DSM-III-R:ään perustuvaa oirelistaa. Tämän jälkeen kaksi psykiatria vahvisti ADHD-diagnoosit. DSM-III-R-kriteeristön avulla ADHD diagnosoitiin 88 lapselta. Kaikille lapsille teki fyysisen tutkimuksen lastenlääkäri. Tutkimuksesta suljettiin pois ne, joilla epäiltiin jotakin elimellistä sairautta. Lisäksi suljettiin pois ne 40 lasta, joiden vanhemmat eivät halunneet osallistua tutkimukseen. Lopulliseen potilasryhmään sisällytettiin 48 lasta (30 poikaa ja 15 tyttöä). Samoista kouluista valittiin vastaavanlaiseksi kontrolliryhmäksi 45 tervettä vapaaehtoista lasta (30 poikaa ja 15 tyttöä). Potilasryhmän lasten keski-ikä oli 9.2 ± 2 (6.5–12) ja kontrolliryhmän 9.3 ± 2 (6.5–12).