Esimerkkivastaus kysymykseen 2:

Suomalaiset ovat huolestuttavan ylipainoisia. Ylipaino johtuu elintason paranemisesta. Elintason paranemista ilmentää mm. se, että ruoka on parempaa ja tekniikka kehittyneempää kuin menneinä vuosikymmeninä.