Vastaus kysymykseen 1:

Teeman ja reeman raja on seuraavassa merkitty tähdellä, ja teema on ennen tähteä ja reema sen jälkeen. Informaatiorakenne on tyyppiä 1, eli jokaisessa virkkeessä on samaviitteinen teema. Virkkeessä 3 tosin ei toistettavaa teemaa ole näkyvissä, mutta se voidaan virkkeen alkuun kuvitella ([Sen] toiminnassa – – ).

(1) Suomen Bioteollisuus – Finnish Bioindustries (FIB) * on maamme bioteknisen teollisuuden yhteistyö†organisaatio, joka perustettiin elokuussa 1997. (2) Se * kokoaa laajasti suomalaiset biotekniikka-alalla toimivat ja biotekniikkaa soveltavat yritykset. (3) Toiminnassa * on mukana yli 60 kemian-, elintarvike-, lääke-, diagnostiikka- ja kasvinsuojeluteollisuuden yritystä sekä kaikki alalla toimivat teollisuuden järjestö†t.

© Arja Lampinen 2005