Numerot ja merkit tekstissä. Valitse tekstiyhteyteen sopivat vastineet alleviivatuille.